Znaleziono 13 artykułów

Roman Wołoszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ignacy Krasicki a myśl oświecenia Roman Wołoszyński s. 17-42
Tadeusza Mikulskiego rozprawa o hymnie "Święta miłości kochanej Ojczyzny..." Roman Wołoszyński s. 57-115
O "rewelacjach" na temat Ignacego Krasickiego Roman Wołoszyński s. 92-115
"Ignacy Krasicki", Roman Wołoszyński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zbigniew Goliński Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 148
"Ignacy Krasicki a myśl Oświecenia", Roman Wołoszyński, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 157
„Teatr polskiego Oświecenia”, pod redakcją Jana Kotta, Polska Akademia Nauk, instytut Badań Literackich: "Komedie", Adam Kazimierz Czartoryski, opracowała Zofia Zahrajówna, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 464, 4 nlb., 11 ilustracji; "Drama mieszczańska", opracowała Janina Pawłowicz, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 490, 6 nlb., 11 ilustracji; "Komedie", Ignacy Krasicki, opracował Mieczysław Klimowicz, wstęp Romana Wołoszyńskiego, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 415, 5 nlb., 8 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Goliński Adam Kazimierz Czartoryski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Janina Pawłowicz (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) Zofia Zahrajówna (aut. dzieła rec.) s. 174-208
"Narodziny romansu listownego w literaturze polskiej XVIII wieku" Roman Wołoszyński s. 322-325
"Postawa ideowa Ignacego Krasickiego po roku 1780", Roman Wołoszyński, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Historycznoliterackie, t. 19, s. 126, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Goliński Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 324-334
"Poezja Jakuba Jasińskiego. Zarys monograficzny", Józef Kelera, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackiech, pod red. Jana Kotta, t. 11, s. 158 : [recenzja] Roman Wołoszyński Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 326-346
"Wspomnienia pamiętnikarskie", Ludwik Łętowski, przygotował do druku, opatrzył wstępem i przypisami Henryk Barycz, Wrocław 1952, Wydawnictwo Narodowe im. Ossolińskich, s. XXXVIII, 310 : [recenzja] Roman Wołoszyński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Ludwik Łętowski (aut. dzieła rec.) s. 334-341
Jeszcze w sprawie początków Oświecenia w Polsce Roman Wołoszyński s. 467-490
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443 +46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa i 1 kartka erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Roman Sobol Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 481-495
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod Redakcja Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443+ 46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa, 1 karta erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Wacław Olszewicz Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 495-499