Znaleziono 4 artykuły

Janina Pawłowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Teatr polskiego Oświecenia”, pod redakcją Jana Kotta, Polska Akademia Nauk, instytut Badań Literackich: "Komedie", Adam Kazimierz Czartoryski, opracowała Zofia Zahrajówna, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 464, 4 nlb., 11 ilustracji; "Drama mieszczańska", opracowała Janina Pawłowicz, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 490, 6 nlb., 11 ilustracji; "Komedie", Ignacy Krasicki, opracował Mieczysław Klimowicz, wstęp Romana Wołoszyńskiego, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 415, 5 nlb., 8 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Goliński Adam Kazimierz Czartoryski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Janina Pawłowicz (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) Zofia Zahrajówna (aut. dzieła rec.) s. 174-208
Dwa wydania "Obrazu nędzy ludzkiej" Józefa Andrzeja Załuskiego Janina Pawłowicz s. 245-253
"Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska lat 1764-1830", Zofia Sinko, indeks przygotowała Zofia Raułuszkiewicz, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: „Historia Literatury”, 6, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 242, 6 nlb. : [recenzja] Janina Pawłowicz Zofia Raułuszkiewicz (aut. dzieła rec.) Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 590-594
Teatr Oświecenia w "Pamiętniku Teatralnym" (Warszawa. Rocznik 1952) Janina Pawłowicz s. 701-707