Znaleziono 10 artykułów

Wacław Olszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Documents polonais sur J. J. Rousseau et Thérèse Levasseur", Venceslas Olszewicz, 1911 : [recenzja] Bolesław Orłowski Wacław Olszewicz (aut. dzieła rec.) s. 108-110
Uzupełnienia do bibliografii polskich przekładów Jana Jakuba Rousseau Gabriela Frydrychowicz Wacław Olszewicz s. 146-151
"Poglądy na naukę w Polsce okresu oświecenia na tle ogólnoeuropejskim", Irena Stasiewicz, Wrocław [etc.] 1967 : [recenzja] Wacław Olszewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Cyganie na polskich drogach", Jerzy Ficowski, Kraków 1965 : [recenzja] Wacław Olszewicz Jerzy Ficowski (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego, 1775-1918", Marian Henryk Serejski, Warszawa 1963 : [recenzja] Wacław Olszewicz Marian Henryk Serejski (aut. dzieła rec.) s. 401-403
O polskich przekładach Jana Jakóba Russa : notatka bibljograficzna Wacław Olszewicz s. 465-483
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod Redakcja Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443+ 46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa, 1 karta erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Wacław Olszewicz Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 495-499
"Archiwum Stanisława Augusta : monografia archiwoznawcza", Piotr Bańkowski, Warszawa 1958 ; "Gabinet Stanisława Augusta", Maria Rymszyna, Studia i Materiały z Dziejów Polski w okresie Oświecenia, T. V, pod red. B. Leśnodorskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Wacław Olszewicz Piotr Bańkowski (aut. dzieła rec.) Maria Rymszyna (aut. dzieła rec.) s. 522-529
"Z problemów nauki okresu Oświecenia", Irena Stasiewiczówna, Wrocław 1960 : [recenzja] Wacław Olszewicz Irena Stasiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 570-572
"Z początków teorii nauki w Polsce. Ignacy Włodek i jego dzieo", Irena Stasiewicz, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Wacław Olszewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 615-619