Znaleziono 15 artykułów

Marian Henryk Serejski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śp. Michał Kreczmar (20.09.1881 - 14.09.1939) Marian Henryk Serejski s. 13-14
Kościół we wczesnym średniowieczu a saecularis scientia Marian Henryk Serejski s. 158-159, 89-102
Na pograniczu starożytności i średniowiecza : (przegląd prac polskich z lat 1918-1930) Marian Henryk Serejski s. 110-129
"Europa a rozbiory Polski. Studium historiograficzne", Marian Henryk Serejski, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Maternicki Marian Henryk Serejski (aut. dzieła rec.) s. 155-160
"Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX wieku", T. 1-2, Henryk Barycz, Kraków 1963 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Idea Imperjum Romanum w Galji merowińskiej w VI stuleciu Marian Henryk Serejski s. 261-314
Ideały Ammiana Marcellina w świetle analizy jego dzieła Marian Henryk Serejski s. 285-298
"Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego, 1775-1918", Marian Henryk Serejski, Warszawa 1963 : [recenzja] Wacław Olszewicz Marian Henryk Serejski (aut. dzieła rec.) s. 401-403
"Wiek archeologii. Problemy archeologii dziewiętnastowiecznej", Andrzej Abramowicz, Warszawa 1967 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Andrzej Abramowicz (aut. dzieła rec.) s. 452-456
O problemie syntez dziejowych w Polsce porozbiorowej : na marginesie monografii Marii Wierzbickiej Marian Henryk Serejski Maria Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 557-562
"Poglądy nobilitas okresu nerona i ich podłoże gospodarczo-społeczne", Iza Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1952 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 578-581
"Upadek cesarstwa rzymskiego i początki feudalizmu na Zachodzie i w Bizancjum", oprac. Marian Henryk Serejski, Warszawa 1954 : [recenzja] Jan Sorbian Marian Henryk Serejski (aut. dzieła rec.) s. 588-591
"Warszawskie środowisko historyczne, 1832-1869", Jerzy Maternicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 654-658
"August Mosbach (1817-1884)", Ryszard Ergetowski, Wrocław [etc.] 1968 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Ryszard Ergetowski (aut. dzieła rec.) s. 697-700
Pojęcie historii uniwersalnej dawniej a dziś Marian Henryk Serejski s. 841-851