Znaleziono 9 artykułów

Piotr Bańkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosyjski wiersz Syrokomli Piotr Bańkowski s. 35-38
Udział Michała Podczaszyńskiego w "Revue Encyclopédique" : notatka bibljograficzna Piotr Bańkowski s. 106-111
Nieznane odmiany kilku polskich tekstów religijnych XV-go stulecia Piotr Bańkowski s. 113-118
Kilka nowych szczegółów do genezy "Psałterza floriańskiego" Piotr Bańkowski s. 249-260
Nieznana relacja o zamachu Michała Piekarskiego na Zygmunta III-go Piotr Bańkowski s. 279-292
Jeszcze jeden zabytek polskiej poezji religijnej XV-go stul. Piotr Bańkowski s. 397-398
Na marginesie mickiewiczowskiej bibljografji : (A. Mickiewicz w prasie paryskiej przed r. 1831) Piotr Bańkowski s. 418-425
"Maurycy Mochnacki jako teoretyk i krytyk romantyzmu polskiego", Piotr Bańkowski, Kraków [1913] : [recenzja] Józef Ujejski Piotr Bańkowski (aut. dzieła rec.) s. 497-501
"Archiwum Stanisława Augusta : monografia archiwoznawcza", Piotr Bańkowski, Warszawa 1958 ; "Gabinet Stanisława Augusta", Maria Rymszyna, Studia i Materiały z Dziejów Polski w okresie Oświecenia, T. V, pod red. B. Leśnodorskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Wacław Olszewicz Piotr Bańkowski (aut. dzieła rec.) Maria Rymszyna (aut. dzieła rec.) s. 522-529