Znaleziono 1 artykuł

Maria Rymszyna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Archiwum Stanisława Augusta : monografia archiwoznawcza", Piotr Bańkowski, Warszawa 1958 ; "Gabinet Stanisława Augusta", Maria Rymszyna, Studia i Materiały z Dziejów Polski w okresie Oświecenia, T. V, pod red. B. Leśnodorskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Wacław Olszewicz Piotr Bańkowski (aut. dzieła rec.) Maria Rymszyna (aut. dzieła rec.) s. 522-529