Znaleziono 20 artykułów

Zbigniew Raszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rondo alla polacca : operowa działalność Wojciecha Bogusławskiego w latach 1779-1783 Zbigniew Raszewski s. 149-191
Podwaliny teorii Andrzej Tadeusz Kijowski Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Zabłocki czy Bogusławski?", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Rondo alla Polacca : operowa działalność Wojciecha Bogusławskiego w latach 1779-1783", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Bogusławsciana", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 172
Bogusławsciana Zbigniew Raszewski s. 177-188
"Krótka historia teatru polskiego", Zbigniew Raszewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 194
Scena teatru staropolskiego Zbigniew Raszewski s. 216-229
"Duchowidz" odnaleziony : autograf Wojciecha Bogusławskiego w Österreichische Nationalbibliothek Zbigniew Raszewski s. 217-237
Do genealogii Bardosa : parantele zachodnioeuropejskie Mieczysław Klimowicz Zbigniew Raszewski s. 233-246
"Dokumentacja przedstawienia teatralnego", Zbigniew Raszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 259
Nie drukowana spuścizna dramatyczna Gabrieli Zapolskiej Zbigniew Raszewski s. 283-299
Zabłocki czy Bogusławski? Zbigniew Raszewski s. 309-317
">>Duchowidz<< odnaleziony. Autograf Wojciecha Bogusławskiego w Österreichische Nationalbibliothek", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 330
"Szkice o kulturze staropolskiej", Claude Backvis, wybór tekstów i opracowanie Andrzej Biernacki, teksty z języka francuskiego przełożyli: Maria Daszkiewicz, Urszula Dąmbska-Prokop, Elżbieta Jogałła, Jan Prokop, Elżbieta Radziwiłłowa, Zbigniew Raszewski, Julian Rogoziński, Barbara Sosień, Jerzy Stadnicki, Hanna Szymańska, Katarzyna Witwicka, Anna Wolicka, indeks zestawiła Aldona Krzyżanowska, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 804 + 1 wklejka ilsutr. : [recenzja] Jerzy Starnawski Claude Backvis (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Maria Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) Urszula Dąmbska-Prokop (aut. dzieła rec.) Elzbieta Jogałła (aut. dzieła rec.) Aldona Krzyżanowska (aut. dzieła rec.) Jan Prokop (aut. dzieła rec.) Elżbieta Radziwiłłowa (aut. dzieła rec.) Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) Julian Rogoziński (aut. dzieła rec.) Barbara Sosień (aut. dzieła rec.) Jerzy Stadnicki (aut. dzieła rec.) Hanna Szymańska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Witwicka (aut. dzieła rec.) Anna Wolicka (aut. dzieła rec.) s. 367-374
Działalność teatralna Gabrieli Zapolskiej Zbigniew Raszewski s. 497-569
Kto przetłumaczył "Oszusta"? Zbigniew Raszewski s. 501-504
"Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim. (1765-1865)", Zbigniew Raszewski, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 450, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 559-567
"W małym domku", dramat w trzech aktach, Tadeusz Rittner, opracował Zbigniew Raszewski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 116, s. LXXIX, 1 nlb., 144, 4 nlb.; "Głupi Jakub", komedia w trzech aktach; "Wilki w nocy", komedia w trzech aktach, Tadeusz Rittner, opracował Zbigniew Raszewski, Wrocław 1956, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 160, s. CLI, 1 nlb., 331, 5 nlb. : [recenzja] Tomasz Weiss Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Rittner (aut. dzieła rec.) s. 572-580
Wieczór z Aloesem : Przybyszewski w nieznanej powieści Rittnera Zbigniew Raszewski s. 651-665