Znaleziono 11 artykułów

Tomasz Weiss

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Przybyszewski a romantyzm Tomasz Weiss s. 53-73
"Dramatyczne listy Stanisława Brzozowskiego", Tomasz Weiss, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 196
"Cyganeria Młodej Polski", Tomasz Weiss, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 202
"Stanisław Przybyszewski a romantyzm", Tomasz Weiss, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 232
"Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans", Tomasz Weiss, Warszawa 1974 : [recenzja] Hanna Filipkowska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 249
W sprawie "Sezonowej Miłości" Tomasz Weiss s. 314-316
"Artyści i historia : koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu", Zbigniew Kuderowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Tomasz Weiss Zbigniew Kuderowicz (aut. dzieła rec.) s. 344-352
"Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans", Tomasz Weiss, indeks zestawił Andrzej Makowiecki, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 320 : [recenzja] Irena Burzacka Andrzej Makowiecki (aut. dzieła rec.) Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 357-365
"W małym domku", dramat w trzech aktach, Tadeusz Rittner, opracował Zbigniew Raszewski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 116, s. LXXIX, 1 nlb., 144, 4 nlb.; "Głupi Jakub", komedia w trzech aktach; "Wilki w nocy", komedia w trzech aktach, Tadeusz Rittner, opracował Zbigniew Raszewski, Wrocław 1956, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 160, s. CLI, 1 nlb., 331, 5 nlb. : [recenzja] Tomasz Weiss Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Rittner (aut. dzieła rec.) s. 572-580
"Sezonowa miłość", Posłowie, Gabriela Zapolska, autor posłowia: Tomasz Weiss, Kraków 1953, Wydawnictwio Literackie, s. 453-464 : [recenzja] Ewa Korzeniewska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) Gabriela Zapolska (aut. dzieła rec.) s. 628-631
"Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914", Tomasz Weiss, Wrocław-Kraków 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 4, s. 100, 2 nlb. : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 641-649