Znaleziono 39 artykułów

Andrzej Biernacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władysław Tatarkiewicz (1886-1980) : szkic do wspomnienia Andrzej Biernacki
Sarmatiae Europeae descriptio Andrzej Biernacki
Tęsknota przekracza nadzieję Andrzej Biernacki Waldemar Voisé s. 7-29
Różnica jednego słowa : Bronisława Chlebowskiego trzy wersje poglądu na historię literatury Andrzej Biernacki s. 63-70
Józef Kallenbach (1861 -1929) Andrzej Biernacki s. 87-92
Claude Backvis Andrzej Biernacki s. 97-101
Paweł Czartoryski (1924-1999) Andrzej Biernacki s. 99-106
Novae Andrzej Biernacki Leszek Mrozewicz Piotr Namiota Jerzy Olczak Stefan Parnicki-Pudełko Witold Tarka Tomasz Wujewski s. 154-155
NIE i - nie Andrzej Biernacki s. 155-159
Żer Tygrysów Andrzej Biernacki s. 162-171
Sainte-Beuve Albert Thibaudet Andrzej Biernacki (tłum.) s. 167-178
Humanistyczny wstyd czyli Kapturowy sąd nad "Balladą katolicką" Andrzej Biernacki s. 169-173
Sesja Birkenmajerowska w Poznaniu Andrzej Biernacki s. 172-173
">>Prawa polskie nie mogą nigdy upaść<<. (Kilka uwag o nie rozpoznanym chwalcy Kochanowskiego)", Andrzej Biernacki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 179
Muzofile Wierszopolscy Andrzej Biernacki s. 181-188
Novae Andrzej Biernacki Aleksander Grygorowicz Maria Musielak Stefan Parnicki-Pudełko Stefania Waligóra s. 195-196
"Zatajony artysta : o Wacławie Borowym : 1890-1950", wybór szkiców i wspomnień: Andrzej Biernacki, indeks zestawił Andrzej Paluchowski, Lublin 2005 : [recenzja] Dariusz Skórczewski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"Tadeusz Grabowski i jego powieściowa autobiografia", Andrzej Biernacki, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.66, Kraków 1987 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 229
"Mądry dąb naszych czasów", Andrzej Biernacki, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Janusz Pieniążek Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 237
Novae Andrzej Biernacki Aleksander Grygorowicz Kazimierz Ilski Stefan Parnicki-Pudełko Ryszard Rau Janusz Skoczylas Tomasz Wujewski s. 241-242
Aleksander Przezdziecki (1814-1871) : życiorys uczonego mecenasa Andrzej Biernacki s. 243-264
"Jan Rostafiński 1882-1966. Próba biografii", Andrzej Biernacki, Lublin 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 257
Stanisław Marian Brzozowski (1917-1996) Andrzej Biernacki s. 261-264
Novae Andrzej Biernacki Leszek Mrozowicz Stefan Parnicki-Pudełko Stefania Waligóra Andrzej Wyrwa s. 272-273
    Zacytuj
  • Udostępnij
Novae Andrzej Biernacki Leszek Mrozewicz Stefan Parnicki-Pudełko Stefania Waligóra s. 311-312
"Wybór studiów i rozpraw", t. 1: "O literaturze polskiej"; t. 2: "Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury", Ignacy Chrzanowski, wyboru dokonał Andrzej Biernacki, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 534, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz errata na wklejce; ss. 482, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 343-348
"O Jarosławie Iwaszkiewiczu", Andrzej Biernacki, "Dialog" nr 6 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 344
"Szkice o kulturze staropolskiej", Claude Backvis, wybór tekstów i opracowanie Andrzej Biernacki, teksty z języka francuskiego przełożyli: Maria Daszkiewicz, Urszula Dąmbska-Prokop, Elżbieta Jogałła, Jan Prokop, Elżbieta Radziwiłłowa, Zbigniew Raszewski, Julian Rogoziński, Barbara Sosień, Jerzy Stadnicki, Hanna Szymańska, Katarzyna Witwicka, Anna Wolicka, indeks zestawiła Aldona Krzyżanowska, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 804 + 1 wklejka ilsutr. : [recenzja] Jerzy Starnawski Claude Backvis (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Maria Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) Urszula Dąmbska-Prokop (aut. dzieła rec.) Elzbieta Jogałła (aut. dzieła rec.) Aldona Krzyżanowska (aut. dzieła rec.) Jan Prokop (aut. dzieła rec.) Elżbieta Radziwiłłowa (aut. dzieła rec.) Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) Julian Rogoziński (aut. dzieła rec.) Barbara Sosień (aut. dzieła rec.) Jerzy Stadnicki (aut. dzieła rec.) Hanna Szymańska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Witwicka (aut. dzieła rec.) Anna Wolicka (aut. dzieła rec.) s. 367-374
"Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku", ułożył Paweł Hertz i Władysław Kopaliński, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 912 : [recenzja] Andrzej Biernacki Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) Władysław Kopaliński (aut. dzieła rec.) s. 383-390
Spotkanie redaktorów periodycznych wydawnictw naukowych z zakresu historii nauki i techniki Andrzej Biernacki s. 436-437
Pamięci Stanisława Pigonia Andrzej Biernacki s. 453-454
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Oświecenia Andrzej Biernacki s. 477-478
Zadawniona mistyfikacja naukowa czyli kpina racjonalisty Andrzej Biernacki s. 541-544
"Organizacja i funkcjonowanie studenckiego ruchu naukowego", Józef Dziechciarz, Jerzy Godula, Warszawa 1974 : [recenzja] Andrzej Biernacki Józef Dziechciarz (aut. dzieła rec.) Jerzy Godula (aut. dzieła rec.) s. 578-580
Dwa odczyty prof. P. Arnauda Andrzej Biernacki s. 583
"Słownik folkloru polskiego", pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, autorzy haseł: Ludwik Bielawski, Andrzej Biernacki, Ludwik Brożek, Teresa Brzozowska, Jerzy Darowski, Ryszard Górski, Czesław Hernas, Edmund Jankowski, Helena Kapełuś, Julian Krzyżanowski, Leszek Kukulski, Elżbieta Stankiewicz, Ryszard Wojciechowski, redaktor naukowy Helena Kapełuś, Warszawa 1965, Wiedza Powszechna, s. 488 + 18 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Czesław Hernas Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ludwik Brożek (aut. dzieła rec.) Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Darowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 645-651
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Tadeusz Alek-Kowalski Andrzej Biernacki s. 657-661
"Polskie towarzystwa naukowe ogólne w latach 1944-1964 jako forma organizacji działalności naukowej", Waldemar Rolbiecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Andrzej Biernacki Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 835-837
Trzechsetna roczinca Vica Andrzej Biernacki s. 852-854