Znaleziono 24 artykuły

Jerzy Olczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gronowo, gm. Lubicz, woj. toruńskie, St. 1 i 2 Wojciech Chudziak Małgorzata Grupa Paweł Gurtowski Jerzy Olczak s. 62-63
Gronowo, gm. Lubicz, woj. toruńskie, St. 1 i 2, AZP 30-45/86 Wojciech Chudziak Małgorzata Grupa Paweł Gurtowski Jerzy Olczak Dariusz Poliński s. 74-75
Gronowo, gm. Lubicz, woj. toruńskie, st. 1 Wojciech Chudziak Małgorzata Grupa Andrzej Kowalski Jerzy Olczak s. 97-98
Jedwabno, gm. Lubicz, woj. toruńskie, st. 1 Wojciech Chudziak Małgorzata Grupa Jerzy Olczak s. 99
Szczuka, gm. Brodnica, woj. toruńskie, st. 1 Kazimierz Grążawski Jerzy Olczak s. 113
    Zacytuj
  • Udostępnij
Bobrowo, woj. toruńskie. Stanowisko 1 i 1a Kazimierz Grążawski Andrzej Kowalski Jerzy Olczak s. 116-117
Jedwabno, gm. Lubicz, woj. toruńskie Wojciech Chudziak Małgorzata Grupa Jerzy Olczak s. 127-128
Gronowo, gm. Lubicz, woj. toruńskie. Stanowisko 1 Wojciech Chudziak Małgorzata Grupa Paweł Gurtowski Jerzy Olczak s. 144-145
Jedwabno, gm. Lubicz, woj. toruńskie. Stanowisko 1 Wojciech Chudziak Małgorzata Grupa Jerzy Olczak s. 147-148
Novae Andrzej Biernacki Leszek Mrozewicz Piotr Namiota Jerzy Olczak Stefan Parnicki-Pudełko Witold Tarka Tomasz Wujewski s. 154-155
Lembarg, gm. Jabłonowo Pomorskie, woj. toruńskie. Stanowisko 6 Kazimierz Grążawski Jerzy Olczak s. 158-159
Szemudzka Huta, gm. Szemud, woj. gdańskie. Stanowisko I Małgorzata Markiewicz Jerzy Olczak Marek Rubnikowicz s. 209-210
Bytów - powiat Franciszek Lachowicz Jerzy Olczak Kazimierz Siuchniński Mateusz Łastowiecki s. 220-221
Średnia Huta, gm. Warlubie, woj. bydgoskie. Stanowisko I Małgorzata Kwiatkowska Jerzy Olczak Marek Rubnikowicz s. 239-240
Huta Łukomska, gm. Zagórów, woj. konińskie. Stanowisko 1 Maria Micha Jerzy Olczak s. 267-268
Weryfikacja i inwentaryzacja średniowiecznych i nowożytnych hut szkła Jerzy Olczak s. 268-269
    Zacytuj
  • Udostępnij
Huta Łukomska, gm. Zagórów, woj. konińskie Maria Mucha Jerzy Olczak s. 272
Bukowe, hm. Zagórów, woj. konińskie. Stanowisko I Maria Mucha Jerzy Olczak s. 279-280
Szczecinek (teren powiatu) Franciszek Lachowicz Jerzy Olczak Kazimierz Siuchniński M. Łastowiecki s. 288-289
Sławno - powiat Franciszek Lachowicz Jerzy Olczak Kazimierz Siuchniński Mateusz Łastowiecki s. 291-292
Słupsk - powiat Franciszek Lachowicz Jerzy Olczak Kazimierz Siuchniński Mateusz Łastowiecki s. 292-293
Bukowe, gm. Zagórów, woj. konińskie. Stanowisko I Maria Mucha Jerzy Olczak s. 300
Średnia Huta, gm. Warlubie, woj. bydgoskie. Stanowisko I Jerzy Olczak Marek Rubnikowicz s. 300-301
Szczecinek - powiat Jerzy Olczak Kazimierz Siuchniński Mateusz Łastowiecki s. 307
    Zacytuj
  • Udostępnij