Znaleziono 20 artykułów

Mateusz Łastowiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stratygrafia i chronologia Ostrowa Lednickiego Mateusz Łastowiecki s. 17-70
Wczesnośredniowieczne budownictwo mieszkalne Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 21-45
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie, St. 1, zespół pałacowy, gród, AZP 50-32/22, St. 2: podgrodzie, AZP: 50-32/23 Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki Klementyna Żurowska s. 70-71
Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, woj. poznańskie, St. 1 (gród, AZP 50-32/22, St. 2 (podgrodzie), AZP 50-32/23 Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki Klementyna Żurowska s. 82-83
Imielenko, gm. Łubowo, woj. poznańskie Janusz Górecki Mateusz Łastowiecki s. 131
Lednica, pow. Gniezno Mateusz Łastowiecki Jerzy Łomnicki s. 177-178
Moraczewo, gm. Łubowo, woj. poznańskie. Stanowisko 1 Włodzimierz Błaszczyk Czesław Strzyżewski Mateusz Łastowiecki s. 183-184
Lednica, pow. Gniezno Mateusz Łastowiecki Jerzy Łomnicki s. 189
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lednica, gm. Lednogóra, woj. poznańskie Mateusz Łastowiecki Jerzy Łomnicki s. 193-194
Ląd, pow. Słupca Maria Zeylandowa Mateusz Łastowiecki s. 196-197
Gródek na Ledniczce Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 197-246
Bytów - powiat Franciszek Lachowicz Jerzy Olczak Kazimierz Siuchniński Mateusz Łastowiecki s. 220-221
Archeologiczne badania naziemne na reliktach przyczółka mostu zachodniego (tzw. "poznańskiego") na Ostrowie Lednickim - Rybitwy stan. 12 Mateusz Łastowiecki s. 247-260
Gzików, pow. Kalisz Włodzimierz Błaszczyk Zbigniew Karolczak Mateusz Łastowiecki s. 283-284
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sławno - powiat Franciszek Lachowicz Jerzy Olczak Kazimierz Siuchniński Mateusz Łastowiecki s. 291-292
Słupsk - powiat Franciszek Lachowicz Jerzy Olczak Kazimierz Siuchniński Mateusz Łastowiecki s. 292-293
Szczecinek - powiat Jerzy Olczak Kazimierz Siuchniński Mateusz Łastowiecki s. 307
    Zacytuj
  • Udostępnij
Interwencyjne badania archeologiczne na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego Mateusz Łastowiecki s. 353-359
Interwencyjne badania archeologiczne na terenie gm. Łubowo w 1994 r. Mateusz Łastowiecki s. 477-482
Kamienne siekierki z okolic Sławna, gm. Kiszkowo, woj. poznańskie Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 509-510