Znaleziono 58 artykułów

Ignacy Chrzanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzniosłość w "Panu Tadeuszu" Ignacy Chrzanowski s. 13-28
O satyrach Naruszewicza Ignacy Chrzanowski s. 14-23
Poezja Krasińskiego : próba syntezy [cz. I] Ignacy Chrzanowski s. 20-54
Odczyt o Mickiewiczu wygłoszony d. 11. grudnia r. 1916 we Lwowie na rzecz "Pamiętnika Literackiego" Ignacy Chrzanowski s. 32-44
Alojzy Feliński : (jeden rozdział z "Historji literatury Polski porozbiorowej") Ignacy Chrzanowski s. 54-60
Teoria odroczonej akceptacji a teoria właściwych proporcji Ignacy Chrzanowski Józef Hozer s. 63-78
Przyczynki do pism Gracyana Piotrowskiego Ignacy Chrzanowski s. 67-71
Na szczytach polskiej liryki religijnej Ignacy Chrzanowski s. 68-83
Odczyt: "Pochwała Niemcewicza" wygłosił Ign. Chrzanowski na posiedzeniu publicznem T. N. W. dn. 25 listopada 1927 r. Ignacy Chrzanowski s. 80-93
"Новый Сборникъ статей по славяновѣдѣнію составленный и иэданный учениками В. И. Ламанскаго при участiи ихъ учениковъ по случю 40-лѣтiя его учено-литературной дѣятельности", В. И. Ламанскаго, Petersburg 1905 : [recenzja] Ignacy Chrzanowski s. 89-92
"Historya literatury polskiej", Cz. 1, z.1, Ign. Chrzanowski, Warszawa 1906 ; "Ilustrowane dzieje piśmiennictwa polskiego", Wiktor Doleżan, Poznań 1906 ; "Dzieje literatury polskiej", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1907 ; "Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej", T. I, Ign. Chrzanowski, Henr. Galle, St. Krzemiński, Warszawa 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Wiktor Doleżan (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 112-117
"Władysław pod Warną" Niemcewicza, jako utwór tendencyjny Ignacy Chrzanowski s. 117-119
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, strzeszczenia, wyjątki", T. VIII, pod red. B. Chlebowskiego, I. Chrzanowskiego, H. Gallego, G. Korbuta, M. Kridla, Warszawa 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 118-119
Wykład p. Ign. Chrzanowskiego pt.: Mowa Brodzińskiego "O narodowości Polaków" na tle współczesnej ideologii narodowej. Ignacy Chrzanowski s. 139-171
Wykład p. Ign. Chrzanowskiego p. t.: Mowa Brodzińskiego "O narodowości Polaków" na tle współczesnej ideologii narodowej Ignacy Chrzanowski s. 139-171
"Ks. Piotra Skargi Soc. Jesu Kazania Sejmowe z pierwodruku r. 1597", wyd. i przedm. poprzedził Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Historia literatury niepodległej Polski / 965-1795 Hanna Filipkowska Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Z dziejów satyry polskiej XVIII wieku", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1909 : [recenzja] Władysław Jankowski Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 150-152
Ś. p. Bronisław Gubrynowicz : (wspomnienie pośmiertne) Ignacy Chrzanowski s. 163-167
"Wspomnienia mojej młodości i inne pisma autobiograficzne", Kazimierz Brodziński, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Aleksander Łucki, Kraków [1928] ; "Mowy i pisma patriotyczne oraz O powołaniu i obowiązkach młodzieży akademickiej", Kazimierz Brodziński, oprac. Ignacy Chrzanowski, Kraków [1926] : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Zapomniana rozprawa o wzniosłości Ignacy Chrzanowski s. 186-189
Klasyfikacya komedyi Fredry Ignacy Chrzanowski s. 193-218
"O literaturze polskiej", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 198
Zmarli członkowie : Ś. p. Józef Kallenbach (1861-1929) [nekrolog] Ignacy Chrzanowski s. 210-212
"Dwie rocznice (Krasińskiego i Skargi)", Ignacy Chrzanowski, "Rocznik Gebethnera i Wolffa. Kalendarz encyklopedyczno-praktyczny na r. 1912" : [recenzja] Wiktor Hahn Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 224
O satyrach Naruszewicza Ignacy Chrzanowski s. 224-256
"Symfonie anielskie Jana Karola Dachnowskiego", wyd. Alfred Brodnicki, Kraków 1913 ; "Mikołaja Sępa Szarzyńskiego poezye", wyd. Ign. Chrzanowski, Kraków 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Alfred Brodnicki (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Jan Karol Dachnowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Szarzyński Sęp (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Historia literatury niepodległej Polski (965-1795). Z wypisami", Ignacy Chrzanowski, Słowo wstępne: J.Z.Jakubowski, posłowie: J.W.Gomulicki, wyd.13, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Andrzej Samuel i Jan Seklucyan", J. Warmiński, Poznań 1906 : [recenzja] Ignacy Chrzanowski J. Warmiński (aut. dzieła rec.) s. 238-260
Poezja Krasińskiego : próba syntezy [cz. II] Ignacy Chrzanowski s. 238-251
Idea "Balladyny" Ignacy Chrzanowski s. 272-285
Krasicki, jako autor "Monitora" z roku 1772 Ignacy Chrzanowski s. 281-294
"Anonima-protestanta XVI. wieku erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty", wyd. Ignacy Chrzanowski, Kraków 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Z epoki romantyzmu. Studya i szkice", Ign. Chrzanowski, Kraków 1918 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 310-311
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Okruchy literackie : St. Konarski - Smutek Gabryeli - Kornel Ujejski - Ideały Asnyka - Album pani Kostrowickiej - O pierwszej powieści Sienkiewicza - Na wyspie", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 321-322
"Wybór studiów i rozpraw", t. 1: "O literaturze polskiej"; t. 2: "Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury", Ignacy Chrzanowski, wyboru dokonał Andrzej Biernacki, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 534, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz errata na wklejce; ss. 482, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 343-348
"Hugo Kołłątaj", Ignacy Chrzanowski, "Rzeczpospolita (Lwów)", 1912, nr 5 : [recenzja] Wiktor Hahn Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Joachim Lelewel", Ignacy Chrzanowski, 1946, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, s. 197, 3 nlb : [recenzja] Jan Pierzchała Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"O komedyach Fredry", Ign. Chrzanowski, Kraków 1917 : [recenzja] Edward Porębowicz Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 358-372
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki", T. IV-VII, pod red. Bronisława Chlebowskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Henryka Gallego, Gabryela Korbuta, Manfreda Kridla, Stanisława Krzemińskiego, Warszawa 1908, 1909, 1911, 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Historya Literatury Niepodległej Polski", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Władysław Nehring. Wspomnienie pośmirtne", Ignacy Chrzanowski, Adam Babiaczyk, Warszawa 1909 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Adam Babiaczyk (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 389-390
Pierwsze wydanie "Kazań Sejmowych" Skargi Ignacy Chrzanowski s. 412-415
"Bohdan Chmielnicki", tragedya Niemcewicza Ignacy Chrzanowski s. 437-459
Przyczynek do genezy "Pijaństwa" i "Żony modnej" Krasickiego Ignacy Chrzanowski s. 440-442
"Humanizm i reformacja w Polsce : wybór źrodeł do ćwiczeń uniwersyteckich", wyd. Ign. Chrzanowski, Stanisław Kot, Lwów-Warszawa-Kraków 1927 Mieczysław Hartleb Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 471-473
"Osyan w Polsce na tle genezy romantycznego ruchu", Maryan Szyjkowski, Kraków 1912 : [recenzja] Ignacy Chrzanowski Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-490
Kult Skargi : (szkic do rozprawy) Ignacy Chrzanowski s. 517-533
""Dyalog Warwasa z Dykasem" Mikołaja Reja", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1905 ; "Warwas po Polsku", Aleksander Brückner, Kraków 1905 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 541-546
"Biernata z Lublina Ezop", wyd. Ign. Chrzanowski, Kraków 1910 : [recenzja] Adam Fischer Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 542-549
"Echo epizodu sochaczewskiego", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1905 : [recenzja] Franciszek Krček Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 546-548
"Dlaczego Rej jest ojcem literatury naszej?", Ignacy Chrzanowski, "Kuryer Warszawski", 1905 i "Kuryer Lwowski", 1905, nr 80, 81, 84 : [recenzja] Tadeusz Pini Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 560-561
"Biernata z Lublina Ezop", wyd. Ign. Chrzanowski, Kraków 1910 ; "Dyalog Palinura z Charonem", utwór Pseudo-Lukiana w tłumaczeniu Biernata z Lublina wyd. i przedm. poprzedził, Franciszek Pułaski, Warszawa 1909 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 579-587
O wydaniach poetów stanisławowskich Ignacy Chrzanowski s. 598-616
"Kazania sejmowe Piotra Skargi", z pierwodruku r. 1597 wyd. i przedm. poprzedził Ign. Chrzanowski, Kraków 1912 : [recenzja] Franciszek Krček Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 609-613
"Marcin Bielski. Studyum literackie", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1906 : [recenzja] Franciszek Krček Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 641-651
"Księga pamiątkowa ku uczczeniu 25-letniej działalności nauczycielskiej w uniwersytecie lwowskim radcy dworu prof. dra Ludwika Ćwiklińskiego, wydana przez przyjaciół i byłych uczniów", Lwów 1902 : [recenzja] Ignacy Chrzanowski s. 670-671