Znaleziono 30 artykułów

Tadeusz Pini

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rękopisy Zygmunta Krasińskiego Tadeusz Pini s. 102-108
Z pośmiertnych utworów Cypryana Norwida Tadeusz Pini s. 104-111
"Szkice - Bohdan Zaleski, Adam Asnyk, Henryk Sienkiewicz", Marya Konopnicka, Lwów 1905 : [recenzja] Tadeusz Pini Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 106-110
"Correspondance de Sigismond Krasiński et de Henry Reeve", T. I-II, préface de J. Kallenbach, Paris 1902 : [recenzja] Tadeusz Pini Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 145-156
"Pisma Zygmunta Krasińskiego", T. I-IV, Warszawa 1901 : [recenzja] Tadeusz Pini Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Dziady" a Maryla Tadeusz Pini s. 205-225
Autobiografia Karola Brzozowskiego Tadeusz Pini s. 256-257
Trybunał tajemny w "Konradzie Wallenrodzie" Tadeusz Pini s. 273-276
Z pracowni poety Tadeusz Pini s. 279-293
"Krasiński. Życie i twórczość", Tadeusz Pini, Poznań 1928 : [recenzja] Manfred Kridl Tadeusz Pini (aut. dzieła rec.) s. 338-344
O "Szczupaka Kołdyczewskiego" Tadeusz Pini Jan Kwietniewski (aut. dzieła rec.) Leopold Méyet (aut. dzieła rec.) Adolf Strzelecki (aut. dzieła rec.) s. 357-360
"Słowo a Adamie Asnyku. Odczyt niewygłoszony", J. D., Warszawa-Kraków 1906 : [recenzja] Tadeusz Pini Julia Dickstein-Wieleżyńska (aut. dzieła rec.) s. 362-364
"Dzieła wszystkie Ad. Mickiewicza", wyd. T. Pini, M. Reiter, Lwów 1911-13 : [recenzja] Stanisław Pigoń Tadeusz Pini (aut. dzieła rec.) Marian Reiter (aut. dzieła rec.) s. 388-394
"Ślady wpływu dramatów Wiktora Hugo w dramatach Słowackiego", Bolesław Kielski, Krosno 1909 : [recenzja] Tadeusz Pini Bolesław Kielski (aut. dzieła rec.) s. 406-408
"Kobieta i miłość w życiu Juliusza Slowackiego", Jan Pietrzycki, Lwów 1909 : [recenzja] Tadeusz Pini Jan Pietrzycki (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"O tragedyi Mieczysława Romanowskiego pod tyt. "Popiel i Piast"", Henryk Maurer, Kraków 1906 : [recenzja] Tadeusz Pini Henryk Maurer (aut. dzieła rec.) s. 418
"Poszukiwanie literackie", Antoni Potocki, "Ateneum", II, 1901 ; "Mickiewicza wiersz domniemany, wiersz wątpliwy i wiersz zapomniany", Wiktor Gomulicki, "Gazeta polska", 1901, nr 221-222 ; "Wiersze Mickiewiczowi przypisywane", Stanisław Zdziarski, "Przegląd powszechny", I, 1899 ; "Czy to nie jest piosnka A. Mickiewicza?", Franciszek Rawita-Gawroński, "Słowo polskie", 1899, nr 110-111 : [recenzja] Tadeusz Pini Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) Franciszek Rawita-Gawroński (aut. dzieła rec.) Stanisław Zdziarski (aut. dzieła rec.) s. 486-491
"Władysław Syrokomla (1823 do 1862), A. Drogoszewski, Warszawa 1905 : [recenzja] Tadeusz Pini Aureli Drogoszewski (aut. dzieła rec.) Władysław Syrokomla (aut. dzieła rec.) s. 494-495
"Przyczynek do życiorysu A. Asnyka", M. Offmański, Warszawa 1904 : [recenzja] Tadeusz Pini Mieczysław Offmański (aut. dzieła rec.) s. 495
Odpowiedź na recenzję książki T. Pini: "Krasiński. Życie i twórczość" napisaną przez prof. Manfreda Kridla : "Pamiętnik Literacki" 1928, zeszyt II, str. 237-244 Tadeusz Pini s. 515-518
[Odpowiedź na powyższe wywody...] Tadeusz Pini s. 517-518
"Ojczyzna w pierwszych poezyach Mickiewicza", Stanisław Bełza, Warszawa 1908 : [recenzja] Tadeusz Pini Stanisław Bełza (aut. dzieła rec.) s. 524-525
"Dlaczego Rej jest ojcem literatury naszej?", Ignacy Chrzanowski, "Kuryer Warszawski", 1905 i "Kuryer Lwowski", 1905, nr 80, 81, 84 : [recenzja] Tadeusz Pini Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 560-561
Albumy Delfiny Potockiej Tadeusz Pini s. 628-641
"Kornel Ujejski (1824-1893?). W dodatku garść listów Ujejskiego, Szajnochy i Bohdana Zaleskiego", Kazimierz Wróblewski, Lwów 1902 : [recenzja] Tadeusz Pini Kazimierz Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 682-685
"Stosunek Zacharyasza Wernera do literatury polskiej z uwzględnieniem "Wandy" Wężyka", Michał Magiera, Wadowice 1902 : [recenzja] Tadeusz Pini Michał Magiera (aut. dzieła rec.) s. 682
"Szkice i wrażenia literackie", Antoni Potocki, Lwów 1903 : [recenzja] Tadeusz Pini Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 702-703
Najnowsze prace o Stanisławie Wyspiańskim Tadeusz Pini s. 704-707
"Sienkiewicziana. Szkice do obrazu", Wacław Nałkowski, Kraków 1904 : [recenzja] Tadeusz Pini Wacław Nałkowski (aut. dzieła rec.) s. 716-717
"O twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego", Wilhelm Feldman, Kraków 1905 : [recenzja] Tadeusz Pini Wilhelm Feldman (aut. dzieła rec.) s. 717-719