Znaleziono 8 artykułów

Antoni Potocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Młoda Polska w powieści, liryce i dramacie", Antoni Mazanowski, Kraków 1902 : [recenzja] Antoni Potocki Antoni Mazanowski (aut. dzieła rec.) s. 184-192
O wzajemności sztuki i literatury Antoni Potocki s. 259-266
"Marya Konopnicka. Szkic literacki", Antoni Potocki, Lwów 1902 ; "Twórczość poetycka M. Konopnickiej w ciągu 25-u lat", Henryk Galle, Warszawa 1902 : [recenzja] Aureli Drogoszewski Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 319-325
Sejmiki literackie w dobie romantyzmu : (o noworocznikach i almanachach literackich w pierwszej połowie XIX w.) Antoni Potocki s. 379-411
"Polska literatura współczesna", Cz. I-II, Antoni Potocki, Warszawa 1911 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"Poszukiwanie literackie", Antoni Potocki, "Ateneum", II, 1901 ; "Mickiewicza wiersz domniemany, wiersz wątpliwy i wiersz zapomniany", Wiktor Gomulicki, "Gazeta polska", 1901, nr 221-222 ; "Wiersze Mickiewiczowi przypisywane", Stanisław Zdziarski, "Przegląd powszechny", I, 1899 ; "Czy to nie jest piosnka A. Mickiewicza?", Franciszek Rawita-Gawroński, "Słowo polskie", 1899, nr 110-111 : [recenzja] Tadeusz Pini Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) Franciszek Rawita-Gawroński (aut. dzieła rec.) Stanisław Zdziarski (aut. dzieła rec.) s. 486-491
"Stanisław Wyspiański studyum literackie", Antoni Potocki, Kraków 1902 : [recenzja] Piotr Chmielowski Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 689-693
"Szkice i wrażenia literackie", Antoni Potocki, Lwów 1903 : [recenzja] Tadeusz Pini Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 702-703