Znaleziono 3 artykuły

Wiktor Gomulicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kłosy z polskiej niwy", Wiktor Gomulicki, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Poszukiwanie literackie", Antoni Potocki, "Ateneum", II, 1901 ; "Mickiewicza wiersz domniemany, wiersz wątpliwy i wiersz zapomniany", Wiktor Gomulicki, "Gazeta polska", 1901, nr 221-222 ; "Wiersze Mickiewiczowi przypisywane", Stanisław Zdziarski, "Przegląd powszechny", I, 1899 ; "Czy to nie jest piosnka A. Mickiewicza?", Franciszek Rawita-Gawroński, "Słowo polskie", 1899, nr 110-111 : [recenzja] Tadeusz Pini Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) Franciszek Rawita-Gawroński (aut. dzieła rec.) Stanisław Zdziarski (aut. dzieła rec.) s. 486-491
"Piotr Skarga", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1912 ; "Piotr Skarga", Antoni Mazanowski, Lwów 1912 ; "O życiu, dziełach i zasługach ks. P. Skargi", Czesław Pieniążek, Lwów 1912 ; "Złotousty. O Piotrze Skardze jako człowieku, kapłanie, mówcy, pisarzu i patryocie. Szkic popularny", Wiktor Gomulicki, Warszawa 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Antoni Mazanowski (aut. dzieła rec.) Czesław Pieniążek (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 621-624