Znaleziono 8 artykułów

Antoni Mazanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Trylogia historyczna Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski. Szkic krytyczny", Stanisław Kozłowski, Warszawa 1900 ; "Sienkiewicz", Józefat Nowiński, Warszawa 1901 ; "Henryk Sienkiewicz w oświetleniu krytycznem", Piotr Chmielowski, Lwów 1901 ; "Introduction historique et archéologique à Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz", Orazio Marucchi, Paris 1900 ; "Die künstlerische und christlich-apologetische Bedeutung des Romans Quo Vadis von H. Sienkiewicz", Giovanni Semeria, Einsiedeln 1901 : [recenzja] Antoni Mazanowski Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Kozłowski (aut. dzieła rec.) Orazio Marucchi (aut. dzieła rec.) Józefat Nowiński (aut. dzieła rec.) Giovanni Semeria (aut. dzieła rec.) s. 176-184
"Młoda Polska w powieści, liryce i dramacie", Antoni Mazanowski, Kraków 1902 : [recenzja] Antoni Potocki Antoni Mazanowski (aut. dzieła rec.) s. 184-192
Panu Antoniemu Potockiemu w odpowiedzi na recenzyę książki p. t. "Młoda Polska w powieści, liryce i dramacie" Antoni Mazanowski s. 369-372
"Sienkiewicz jako feljetonista. Zapomniane kartki z teki Litwosa : (1873-1883)", Ferdynand Hoesick, Warszawa 1902 : [recenzja] Antoni Mazanowski Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) s. 494-499
"Piotr Skarga", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1912 ; "Piotr Skarga", Antoni Mazanowski, Lwów 1912 ; "O życiu, dziełach i zasługach ks. P. Skargi", Czesław Pieniążek, Lwów 1912 ; "Złotousty. O Piotrze Skardze jako człowieku, kapłanie, mówcy, pisarzu i patryocie. Szkic popularny", Wiktor Gomulicki, Warszawa 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Antoni Mazanowski (aut. dzieła rec.) Czesław Pieniążek (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 621-624
"Marya Konopnicka", Antoni Mazanowski, Lwów-Złoczów 1912 : [recenzja] Juliusz Zaleski Antoni Mazanowski (aut. dzieła rec.) s. 688-689
"Juliana Klaczki Pisma polskie w układzie i z objaśnieniami Ferdynanda Hoesika", Warszawa 1902 : [recenzja] Antoni Mazanowski Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) Julian Klaczko (aut. dzieła rec.) s. 690-693
"Werter w Polsce", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1904 : [recenzja] Antoni Mazanowski Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 698-700