Znaleziono 22 artykuły

Piotr Chmielowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze o celu w sztuce : (z powodu książki I. Matuszewskiego "Twórczość i twórcy" 1904) Piotr Chmielowski s. 1-9
Znaczniejsze teorye dramatu w literaturze polskiej : część pierwsza Piotr Chmielowski s. 52-69
"Krytyczno-porównawczy przegląd dziejów piśmiennictwa polskiego", T. I-II, Piotr Chmielowski, Warszawa 1905 : [recenzja] Bronisław Chlebowski Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 85-87
"Dekadentyzm współczesny, jego geneza i filozofia (Fryderyk Nietzsche)", W. M. Kozłowski, Warszawa 1904 : [recenzja] Piotr Chmielowski Władysław M. Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Z przeszłości i teraźniejszości. Studya i szkice krytyczno-literackie", Walery Gostomski, Warszawa 1904 : [recenzja] Piotr Chmielowski Walery Gostomski (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Ludwik Osiński i ówczesna krytyka literacka", Tadeusz Grabowski, Kraków 1901 ; "Michał Grabowski, jego pisma krytyczne i pojęcia polityczne", Tadeusz Grabowski, Kraków 1900 : [recenzja] Piotr Chmielowski Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 170-174
"Michał Wiszniewski i puścizna po im", Gabryel Korbut, Warszawa 1901 : [recenzja] Piotr Chmielowski Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Trylogia historyczna Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski. Szkic krytyczny", Stanisław Kozłowski, Warszawa 1900 ; "Sienkiewicz", Józefat Nowiński, Warszawa 1901 ; "Henryk Sienkiewicz w oświetleniu krytycznem", Piotr Chmielowski, Lwów 1901 ; "Introduction historique et archéologique à Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz", Orazio Marucchi, Paris 1900 ; "Die künstlerische und christlich-apologetische Bedeutung des Romans Quo Vadis von H. Sienkiewicz", Giovanni Semeria, Einsiedeln 1901 : [recenzja] Antoni Mazanowski Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Kozłowski (aut. dzieła rec.) Orazio Marucchi (aut. dzieła rec.) Józefat Nowiński (aut. dzieła rec.) Giovanni Semeria (aut. dzieła rec.) s. 176-184
Działdowo, woj. ciechanowskie Piotr Chmielowski Martyna Milewska s. 190
Najdawniejsze nasze felietony Piotr Chmielowski s. 275-279
"Towarzystwo warszawskie przyjaciół nauk 1800-1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych", T. I-IV, Aleksander Kraushar, Kraków-Warszawa 1900-1902 : [recenzja] Piotr Chmielowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 313-319
"Ostatni z poetów łacińsko-polskich", Piotr Chmielowski, "Eos", IX, 1903 : [recenzja] Władysław Jankowski Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 320-321
"Geschichte der polnischen Litteratur", Aleksander Brückner, Leipzig 1901 : [recenzja] Piotr Chmielowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 325-338
"Chimera : miesięcznik poświęcony sztuce i literaturze", T. I-VI, 1902-1903 : [recenzja] Piotr Chmielowski Zenon Przesmycki (aut. dzieła rec.) s. 330-340
Najdawniejsze wiadomości o E. Kancie w piśmiennictwie naszem Piotr Chmielowski s. 436-442
"Dzieje krytyki literackiej w Polsce", Piotr Chmielowski, Kraków 1902 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 446-455
Znaczniejsze teorye dramatu w literaturze polskiej : część druga Piotr Chmielowski s. 570-611
"Najnowsze prądy w poezyi naszej", Piotr Chmielowski, Lwów -Warszawa 1901 ; "Dramat Polski doby najnowszej", Piotr Chmielowski, Lwów 1902 : [recenzja] Edward Porębowicz Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 685-689
"Stanisław Wyspiański studyum literackie", Antoni Potocki, Kraków 1902 : [recenzja] Piotr Chmielowski Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 689-693
"Piśmiennictwo polskie ostatnich lat dwudziestu", T. I-II, Wilhelm Feldman, Lwów 1902 : [recenzja] Piotr Chmielowski Wilhelm Feldman (aut. dzieła rec.) s. 693-696
"Poezya polska po roku 1863. Zarys jej rozwoju w ciągu ostatniego czterdziestolecia", Tadeusz Grabowski, Kraków 1903 : [recenzja] Piotr Chmielowski Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 697-700
[Replika p. Kraushara obfituje w słowa...] Piotr Chmielowski s. 729-730