Znaleziono 16 artykułów

Bronisław Chlebowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kwestyi autorstwa pieśni "O zburzeniu Sodomy" Bronisław Chlebowski s. 54-56
"Krytyczno-porównawczy przegląd dziejów piśmiennictwa polskiego", T. I-II, Piotr Chmielowski, Warszawa 1905 : [recenzja] Bronisław Chlebowski Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 85-87
Zagajenie Prezesa Bronisława Chlebowskiego Bronisław Chlebowski s. 113-115
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, strzeszczenia, wyjątki", T. VIII, pod red. B. Chlebowskiego, I. Chrzanowskiego, H. Gallego, G. Korbuta, M. Kridla, Warszawa 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 118-119
Pochodzenie i znaczenie nazwy "Gniezno" Bronisław Chlebowski s. 127-129
Ś. p. Walery Gostomski (ur. w r. 1854, zmarł 30 stycznia 1915 r.) Bronisław Chlebowski s. 138-141
Henryk Sienkiewicz (ur. 4 maja 1846 r., um. 15 listopada 1916 r.) Bronisław Chlebowski s. 153-160
"Krasiński Zygmunt : (1812-1859)", T. V, Bronisław Chlebowski, Warszawa 1909 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 206-210
"Pisma", T. I-II, Bronisław Chlebowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 210-214
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki", T. IV-VII, pod red. Bronisława Chlebowskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Henryka Gallego, Gabryela Korbuta, Manfreda Kridla, Stanisława Krzemińskiego, Warszawa 1908, 1909, 1911, 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Słowacki Juliusz", Bronisław Chlebowski, Kraków 1908 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 394-400
Najdawniejsze kancyonały protestanckie z połowy XVI w. : przyczynek do dziejów polskiej liryki religijnej Bronisław Chlebowski s. 405-424
Franciszek Bujak, "Studya nad osadnictwem Małopolski. Część I", Kraków 1905 : [recenzja] Bronisław Chlebowski Franciszek Bujak (aut. dzieła rec.) s. 431-435
"Pisma", T. III-IV, Bronisław Chlebowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 476-479
"Józef Ignacy Kraszewski 1812-1912 : (stanowisko Kraszewskiego w literaturze i życiu społeczeństwa)", Bronisław Chlebowski, "Biblioteka Warszawska", I, 1912 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 484-485
"Mikołaj Rej jako pisarz", Bronisław Chlebowski, Warszawa 1905 : [recenzja] Michał Janik Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 539-540