Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Krzemiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historya literatury polskiej", Cz. 1, z.1, Ign. Chrzanowski, Warszawa 1906 ; "Ilustrowane dzieje piśmiennictwa polskiego", Wiktor Doleżan, Poznań 1906 ; "Dzieje literatury polskiej", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1907 ; "Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej", T. I, Ign. Chrzanowski, Henr. Galle, St. Krzemiński, Warszawa 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Wiktor Doleżan (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 112-117
"Hugo Kołłątaj. Wiek XIX.Sto lat myśli polskiej", T. I, Stanisław Krzemiński, Warszawa 1906 : [recenzja] Emil Kipa Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Wierszyk karlsbadzki Kołłątaja. Kartka historyczna", Aleksander Kraushar, "Tygodnik illustrowany", 1908 ; "O poezyach Kołłątaja", Stanisław Krzemiński, "Sprawozdanie z posiedzeń Towarzystwa naukowego warszawskiego", 1909 ; "Nieznane poezye Kołłątaja", Władysław Prokesch, "Kuryer warszawski" 1902, nr 59, [przedruk: "Nieznane pisma H. K-a", "Nowa Reforma", 1911, nr 587 ; "Nieznana epopeja Hugona Kołłątaja", Nowa Reforma", 1912, nr 95] : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Prokesch (aut. dzieła rec.) s. 346-347
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki", T. IV-VII, pod red. Bronisława Chlebowskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Henryka Gallego, Gabryela Korbuta, Manfreda Kridla, Stanisława Krzemińskiego, Warszawa 1908, 1909, 1911, 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Nowe szkice literackie. Z podobizną autora według portretu Mordasiewicza", Stanisław Krzemiński, Warszawa-Kraków 1911 : [recenzja] Władysław Jankowski Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 482-483