Znaleziono 18 artykułów

Emil Kipa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan badań nad dziejami politycznymi drugiej połowy XVIII wieku Emil Kipa s. 26-35, 477-478
Wspomnienia pośmiertne : Władysław Konopczyński (1880-1952) Emil Kipa s. 101-103
Wspomnienia pośmiertne : Henryk Mościcki (1881-1952) Emil Kipa s. 106-107
Na marginesie literatury Sejmu Wielkiego Emil Kipa s. 136-152
"Podróż do Ciemnogrodu"; "Świstek krytyczny" (wybór), Stanisław Kostka Potocki, opracował Emil Kipa, Wrocław 1955, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 154, s. CX, 469, 1nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Emil Kipa (aut. dzieła rec.) Stanisław Kostka Potocki (aut. dzieła rec.) s. 219-223
Z dziejów masonerii w Polsce Emil Kipa s. 227-231
Materiały do biografii Jakuba Jasińskiego Emil Kipa s. 306-320
"Hugo Kołłątaj. Wiek XIX.Sto lat myśli polskiej", T. I, Stanisław Krzemiński, Warszawa 1906 : [recenzja] Emil Kipa Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Kołłątajowski plan Krakowa z r. 1785", Stanisław Tomkowicz, "Rocznik krakowski", T. IX, 1907 : [recenzja] Emil Kipa Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) s. 344
"Hugo Kołłątaj na Wołyniu. Fragment biograficzny", Maryan Dubiecki, "Ruś", R. I, 1911 : [recenzja] Emil Kipa Marian Dubiecki (aut. dzieła rec.) s. 345-346
"Wojna francusko-neapolitańska 1798-1799 i udział w niej legionów polskich", Jan Lubicz-Pachoński, Kraków 1947-48 : [recenzja] Emil Kipa Jan Lubicz-Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 396-400
"Podróż do Ciemnogrodu i Świstek krytyczny : wybór", Stanisław Kostka Potocki, oprac. Emil Kipa, Wrocław 1955 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Emil Kipa (aut. dzieła rec.) Stanisław Kostka Potocki (aut. dzieła rec.) s. 432-435
Jakub Jasiński w bitwie pod Mirem 11 VI 1792 Emil Kipa s. 480-484
Mickiewicziana Emil Kipa s. 485-487
List Słowackiego do E. A. Odyńca i "Dumka ukraińska" Emil Kipa s. 544-550
Nieznana broszura Kołłątaja Emil Kipa s. 600-602
Stosunki A. Felińskiego z Ks. Kuratorem A. Czartoryskim (1818-1820) Emil Kipa s. 616-622
Włodzimierza Wolskiego poemat "Halka" Emil Kipa s. 1028-1043