Znaleziono 24 artykuły

Mieczysław Żywczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Das Papsttum und der griecjische Freiheitskampi (1821-1929) : Quellenausgabe mit Einführung", Georg Hofmann, Roma 1952 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Georg Hofman (aut. dzieła rec.) s. 115-116
"Russland und die slawischen Völker in der Diplomatie des Vatikans, 1878-1903", Eduard Winter, Berlin 1950 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 120-124
Sprawa Gutkowskiego (1832 - 1839) Mieczysław Żywczyński s. 129-146
Rząd Królestwa Kongresowego i kler katolicki w przeddzień 1848 roku Mieczysław Żywczyński s. 129-136, 362-363
Początek rządów X. Ludwika Łętowskiego w diecezji krakowskiej Mieczysław Żywczyński s. 134-144
"W kręgu polskiej irredenty : o Edwardzie Dembowskim, Jakubie Szeli i rzezi galicyjskiej", Jerzy Eugeniusz Płomieński, Warszawa 1946 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Jerzy Eugeniusz Płomieński (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Grzegorz Teolog : u źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku", Jan Maria Szymusiak, Poznań 1965 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Jan Maria Szymusiak (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Watikan i katolicizm w konce XIX-naczale XX w.", M. W. Szejnman, Moskwa 1958 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński M. W. Szejnman (aut. dzieła rec.) s. 194-199
"Vatican diplomacy : a study of church and state on the international plane", Robert A. Graham, S. J., Princeton 1959 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Robert A. Graham (aut. dzieła rec.) s. 208-211
Książę Leuchtenberg i ksiądz Ściegienny : z dziejów dyplomacji carskiej Mieczysław Żywczyński s. 307-310
Z dziejów stosunku Watykanu do Anglji w latach 1843-1844 Mieczysław Żywczyński s. 319-323
"Studia historyczne", red. Mieczysław Żywczyński, Zygmunt Zieliński, Lublin 1968 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Żywczyński (aut. dzieła rec.) s. 334-337
Ks. Jan Fijałek (8.V.1864 - 19.VI.1936) Mieczysław Żywczyński s. 340-346
"Miscellanea commemorativa", Grzegorz XVI, Rome 1948 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Grzegorz XVI (aut. dzieła rec.) s. 368-375
"Die Preussiche Vatikangesandtschaft 1747-1920", Franciscus Hanus, München 1954 ; "Die Österreichische Vatikanbotschaft 1806-1918", Alois Hudal, München 1952 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Franciscus Hanus (aut. dzieła rec.) Alois Hudal (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"Adam Czartoryski, t. I", Marceli Handelsman, Warszawa 1948 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Marceli Handelsman (aut. dzieła rec.) s. 377-380
Historiozofia Sciegiennego Mieczysław Żywczyński s. 392-403, 495
"Nonciatures de Russe d'après les documents authentiques : Nonciature de Litta, 1797-1799", M. L. Rouêt de Journel, Città del Vaticano 1943 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński M. L. Rouêt de Journel (aut. dzieła rec.) s. 394-396
"Podróż do Ciemnogrodu i Świstek krytyczny : wybór", Stanisław Kostka Potocki, oprac. Emil Kipa, Wrocław 1955 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Emil Kipa (aut. dzieła rec.) Stanisław Kostka Potocki (aut. dzieła rec.) s. 432-435
"Italy and the Vatican at war : a study of their relations from the outbreak of the Franco-Prussian war to the death of Pius IX", S. William Halperin, Chicago 1939 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński S. William Halperin (aut. dzieła rec.) s. 450-451
Metternich i "krwawe premie" w 1846 r. w świetle dziennika jego żony Mieczysław Żywczyński s. 464-467
Kościół i duchowieństwo w powstaniu styczniowym (Stan badań w zarysie) Mieczysław Żywczyński s. 512-525
"Alexandre III : étude sur la conception du pouvoir pontifical dans sa pensée et dans son oeuvre", Marcel Pacaut, Paris 1956 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Marcel Pacaut (aut. dzieła rec.) s. 585-588
"Österreich und der Vatikan 1846-1918", Friedrich Engel-Janosi, T. 1: "Die Pontifikate Pius IX und Leos XIII (1846-1903), Graz-Wien-Köln 1958 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Friedrich Engel-Janosi (aut. dzieła rec.) s. 629-632