Znaleziono 1 artykuł

Georg Hofman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Das Papsttum und der griecjische Freiheitskampi (1821-1929) : Quellenausgabe mit Einführung", Georg Hofmann, Roma 1952 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Georg Hofman (aut. dzieła rec.) s. 115-116