Znaleziono 33 artykuły

Marceli Handelsman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misya Zamoyskiego do Paryża w roku 1810 Marceli Handelsman
Słowo wstępne Marceli Handelsman Stanisław Kętrzyński Wincenty Łopaciński
Rok 1848 : przegląd zagadnień międzynarodowych Marceli Handelsman s. 356-357, 7-36
Przywilej piotrkowski 1388 r. : szkic historyczno-prawny Marceli Handelsman s. 20-36
Polska Katedra Historyi Powszechnej w Warszawie Marceli Handelsman s. 28-43
Pracownie historyczne Marceli Handelsman s. 50-55
W sprawie reformy uniwersyteckiej : ze spuścizny pośmiertnej Marceli Handelsman s. 72-74
Napoleon i Polska, 1808 : Konwencya Bajońska Marceli Handelsman s. 75-92
Konstytucya 3 maja r. 1791, a spółczesna opinia publiczna we Francyi Marceli Handelsman s. 97-113
Ś.p. Władysław Smoleński Marceli Handelsman s. 99-101
O nauce i nauczaniu historji nowożytnej w szkole wyższej Marceli Handelsman s. 107-123
Z najnowszej historyografii niemieckiej Marceli Handelsman s. 116-125
System narodowo-polityczny Coli di Rienzo Marceli Handelsman s. 148-211
Przywilej piotrkowski 1388 r. : szkic historyczno-prawny Marceli Handelsman s. 149-157
Z papierów rektora Brudzińskiego Marceli Handelsman s. 185-206
Sejm roku 1809 w oświetleniu urzędowym francuskim Marceli Handelsman s. 206-220
Napoleon i Polska, 1808 : Konwencya Bajońska : (dokończenie) Marceli Handelsman s. 215-236
Działalność naukowa Aleksandra Kraushara Marceli Handelsman s. 253-256
Ś. p. Ernest Sulimczyk Świeżawski, 1843 - 26.X.1919 Marceli Handelsman s. 275-277
Nauczyciele spółczesnej historyi. I. Gabryel Monod Marceli Handelsman s. 313-332
O metodzie publikowania najdawniejszych Ksiąg Sądowych polskich Marceli Handelsman s. 317-346
Rola Polaków w Wiedniu w r. 1809 podczas pertraktacyi narodowych Marceli Handelsman s. 327-350
T. zw. praeceptio 614 roku Marceli Handelsman s. 328-390
Bolesław Limanowski jako badacz historji powszechnej Marceli Handelsman s. 328-332
Joachim Lelewel : próba charakterystyki twórczości Marceli Handelsman s. 332-337
Bignon w dobie restauracyi i jego wspomnienia o Polsce Marceli Handelsman s. 334-351
Bobrzyński jako uczony Marceli Handelsman s. 341-361
Przywilej piotrkowski 1388 r. : szkic historyczno-prawny : (dodatek) Marceli Handelsman s. 349-362
"Adam Czartoryski, t. I", Marceli Handelsman, Warszawa 1948 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Marceli Handelsman (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Corpus juris polonici" Marceli Handelsman Oswald Balzer (aut. dzieła rec.) s. 383-388
Śp. Gen. Julian Stachiewicz Marceli Handelsman s. 407-409
Dziennik misji gen. Wysockiego do Turcji 1853-1855 Marceli Handelsman s. 454-525
Józef Piłsudski jako historyk roku 1863 Marceli Handelsman s. 623-627