Znaleziono 15 artykułów

Manfred Kridl

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunek Słowackiego do Mickiewicza : (od "Dumy ukraińskiej" do "Lambra") Manfred Kridl s. 29-63
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, strzeszczenia, wyjątki", T. VIII, pod red. B. Chlebowskiego, I. Chrzanowskiego, H. Gallego, G. Korbuta, M. Kridla, Warszawa 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 118-119
"Lata uniwersyteckie Mickiewicza", Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", 1910, z. II-III ; "Mickiewicz w Kownie", Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", 1911, z. I ; "Mickiewicz w świetle nieznanych pism", Maryan Szyjkowski, "Biblioteka warszawska", 1910, z. IV-VI ; "Mickiewicz w świetle nieznanych pism", Manfred Kridl, "Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa naukowego warszawskiego", R. III, 1910, z. 6 : [recenzja] Józef Ujejski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 138-158
Sprawa realizmu w powieści Manfred Kridl Janina Frentzel (tłum.) s. 157-176
Czesław Miłosz : przemówienie 20 VI 1934 r. Manfred Kridl s. 166-168
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Król-Duch", T. I : Teksty, T. II : Komentarz, Juliusz Słowacki, ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gw. Pawlikowski, brzmienie tekstów z rękopisów ustalił Michał Pawlikowski, Lwów 1925 : [recenzja] Manfred Kridl Jan Gwalbert Pawlikowski (aut. dzieła rec.) Michał Pawlikowski (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 236-253
"Wstęp do badań nad dziełem literackim", Manfred Kridl, Wilno 1936 : [recenzja] Roman Ingarden Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 265-271
Podstawy nauki o literaturze Manfred Kridl s. 291-298
Boje Wilna i Warszawy o nową naukę o literaturze Manfred Kridl s. 297-307
"Krasiński. Życie i twórczość", Tadeusz Pini, Poznań 1928 : [recenzja] Manfred Kridl Tadeusz Pini (aut. dzieła rec.) s. 338-344
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki", T. IV-VII, pod red. Bronisława Chlebowskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Henryka Gallego, Gabryela Korbuta, Manfreda Kridla, Stanisława Krzemińskiego, Warszawa 1908, 1909, 1911, 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Krytyka i krytycy", Manfred Kridl, Warszawa-Kraków-Lublin 1923 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 397-410
"Stanisław Brzozowski jako krytyk literatury polskiej", Stefanja Zdziechowska, Kraków 1927 : [recenzja] Manfred Kridl Stefania Zdziechowska (aut. dzieła rec.) s. 482-484
Replika Manfred Kridl s. 518-521
"Dzieła wszystkie", T. I, III, IV, X, Juljusz Słowacki, pod red. Juljusza Kleinera, Lwów 1924-1925 : [recenzja] Manfred Kridl Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 743-760