Znaleziono 35 artykułów

Eugeniusz Kucharski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bogusławskiego "Cud czyli Krakowiaki i Górale" Eugeniusz Kucharski s. 1-20
O metodę estetycznego rozbioru dzieł literackich Eugeniusz Kucharski s. 1-39
Źródła i podniety niektórych pomysłów i wątków fredrowskich Eugeniusz Kucharski s. 38-55
Źródła i podniety niektórych pomysłów i wątków fredrowskich : [ciąg dalszy] Eugeniusz Kucharski s. 76-106
"Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego", M. Zdziechowski, Kraków 1921 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Marian Zdziechowski (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Sąd romantyka o "Panu Tadeuszu" i zwierzenie o M. Mochnackim Eugeniusz Kucharski s. 152-153
Do genezy "Snu" w I. części "Nieboskiej" Eugeniusz Kucharski s. 157-174
"Stanisław Wyspiański a romantyzm polski", Stanisław Kolbuszewski, Poznań 1928 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Stanisław Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 177-182
Wojciecha Bogusławskiego "Spazmy modne" Eugeniusz Kucharski s. 189-201
"Listy. Z nieznanych rękopisów", Zygmunt Krasiński, Ary Scheffer, wyd., wstępem i przypisami opatrzył Leopold Wellisch, Warszawa 1909 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Ary Scheffer (aut. dzieła rec.) Leopold Wellisch (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Saggi criciti su Juljusz Słowacki", Giovanni Maver, Padova 1925 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) s. 231-236
"Z duchowych wnętrz. Studya krytyczno-literackie", Władysław Korycki, Warszawa 1913 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Władysław Korycki (aut. dzieła rec.) s. 240-241
Komizm Eugeniusz Kucharski s. 246-252
"Między teorią a historią literatury", Eugeniusz Kucharski, Wybór i oprac. A.Hutnikiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Eugeniusz Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 249
Fredro jako romantyk : przyczynek do dziejów polskiego romantyzmu Eugeniusz Kucharski s. 267-283
"Antoni Malczewski. Poeta i poemat", Józef Ujejski, Warszawa 1921 ; "Marja", Antoni Malczewski, oprac. Józef Ujejski, Kraków : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Antoni Malczewski (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 289-306
"Zygmunt August : sceny dramatyczne", Stanisław Wyspiański, przygot. do druku Leon Płoszewski, Warszawa 1930 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 311
Poetyka noweli Eugeniusz Kucharski s. 312-330
Teorja literatury a metoda badań literackich Eugeniusz Kucharski s. 331-342
"Pani Pana zabiła" jako zabytek średniowiecznej poezji dworskiej Eugeniusz Kucharski s. 349-376
"Ze studyów nad twórczością Fredry", Władysław Günther, "Biblioteka Warszawska", I, 1913, z. 1 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Władysław Günther (aut. dzieła rec.) s. 364-369
Ś. p. Tadeusz Pini Eugeniusz Kucharski s. 378-380
Fredro jako romantyk : przyczynek do dziejów polskiego romantyzmu Eugeniusz Kucharski s. 393-405
"Krytyka i krytycy", Manfred Kridl, Warszawa-Kraków-Lublin 1923 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 397-410
"Fredro jako poeta narodowy", Władysław Günther, Warszawa 1914 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Władysław Günther (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"O krytyce literackiej", Zygmunt Łempicki, "Przegląd Warszawski", nr 34-35, 1924 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 410-418
"Poprzedniczka "Krakowiaków i Górali"", Mieczysław Rulikowski, "Życie Teatru", 1924, nr 7-10 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Mieczysław Rulikowski (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Ze studjów nad Fredrą", Wacław Borowy, Kraków 1921 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 434-442
"Seweryn Goszczyński. Szkice literackie", Zygmunt Wasilewski, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1923 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 442-443
Reminiscencya z Byrona w "Reducie Ordona" Eugeniusz Kucharski s. 459-464
"Wybór poezyj", Cyprjan Norwid, oprac. Stanisław Cywiński, Kraków 1924 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Cyprian Kamil Norwid (aut. dzieła rec.) s. 486-489
"Współczesna polska twórczość dramatyczna - książnica naukowa i artystyczna", Herbert Sand, Kraków-Warszawa 1911 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Herbert Sand (aut. dzieła rec.) s. 492-493
"Pani Pana zabiła" : (dokończenie) Eugeniusz Kucharski s. 509-537
"Pierwiastki litewskie we wczesnym romantyzmie polskim", Franciszek Augustaitis, Kraków 1911 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Franciszek Augustaitis (aut. dzieła rec.) s. 629-631
"Fredro i Wolter", Mieczysław Smolarski, "Biblioteka Warszawska", II, 1912 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Mieczysław Smolarski (aut. dzieła rec.) s. 687