Znaleziono 6 artykułów

Stanisław Cywiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Eloe - dawną kochanką poety" Stanisław Cywiński s. 112-114
"Samuel Zborowski", Juljusz Słowacki, oprac. i wstępem poprzedził Stanisław Cywiński, Wilno 1928 : [recenzja] Józef Birkenmajer Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 127-132
Norwidiana 1921-24 Wacław Borowy Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Cyprian Kamil Norwid (aut. dzieła rec.) Wanda Nowodworska (aut. dzieła rec.) Roman Zrębowicz (aut. dzieła rec.) s. 474-486
"Wybór poezyj", Cyprjan Norwid, oprac. Stanisław Cywiński, Kraków 1924 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Cyprian Kamil Norwid (aut. dzieła rec.) s. 486-489
"Cyprjan Kamil Norwid na tle swego konfliktu z krytyką", Władysław Arcimowicz, Wilno 1935 ; "Norwid", Zygmunt Wasilewski, Warszawa 1935 : [recenzja] Stanisław Cywiński Władysław Arcimowicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 555-568
"Uwagi nad językiem Cyprjana Norwida", Ignacy Fik, Kraków 1930 : [recenzja] Stanisław Cywiński Ignacy Fik (aut. dzieła rec.) s. 715-718