Znaleziono 2 artykuły

Władysław Arcimowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieco materjałów do bibljografji o Norwidzie Władysław Arcimowicz s. 485-495
"Cyprjan Kamil Norwid na tle swego konfliktu z krytyką", Władysław Arcimowicz, Wilno 1935 ; "Norwid", Zygmunt Wasilewski, Warszawa 1935 : [recenzja] Stanisław Cywiński Władysław Arcimowicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 555-568