Znaleziono 4 artykuły

Bolesław Erzepki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pisma Franciszka Zabłockiego", Bolesław Erzepki, Poznań 1903 : [recenzja] Władysław Jankowski Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) s. 144-149
"Pisma z lat 1849-51", Juljan Klaczko, zebrał Bolesław Erzepki, Poznań 1919 : [recenzja] Wiktor Hahn Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Julian Klaczko (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Biblioteka zapomnianych poetów i prozaików polskich XVI-XVIII", z. XI-XV, wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1900-1901 ; "Smutnoje wriemia w sowriemiennoj jemu polskoj litieraturie. I. 1605-1607", wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1900 ; "Biblioteka pisarzów polskich", nr 37-40, Kraków 1900-1901 ; "Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy podług rękopisu z r. 1532", oprac. i wyd. Bolesław Erzepki, Poznań 1900 ; "Średniowieczna historya naturalna", "Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczna rozprawą o źródłach ", T. I-II, Józef Rostafiński, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Józef Rostafiński (aut. dzieła rec.) Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 158-166
Norwidiana 1921-24 Wacław Borowy Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Cyprian Kamil Norwid (aut. dzieła rec.) Wanda Nowodworska (aut. dzieła rec.) Roman Zrębowicz (aut. dzieła rec.) s. 474-486