Znaleziono 7 artykułów

Stanisław Kolbuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polski teatr romantyczny", Część 1 : "Prolegomena do estetyki", Stanisław Kolbuszewski, Gniezno 1931 : [recenzja] Mieczysław Giergielewicz Stanisław Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Stanisław Wyspiański a romantyzm polski", Stanisław Kolbuszewski, Poznań 1928 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Stanisław Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 177-182
Z dziejów idei wolności w polskiej poezji romantycznej Stanisław Kolbuszewski s. 178-191
Mikołaja Daukszy "Przedmowa do Czytelnika łaskawego" Stanisław Kolbuszewski s. 193-196
"Herezja kanonika Jędrzeja Gałki", Stanisław Kolbuszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Języka i Literatury, s. 110, 2 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] František Svejkovský Stanisław Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) Karol Heintsch (tłum.) s. 235-240
Udział literatury w budowaniu kultury narodowej Stanisław Kolbuszewski s. 279-290
Nieznany poemat Teofila Lenartowicza Stanisław Kolbuszewski s. 1121-1136