Znaleziono 3 artykuły

Janina Frentzel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynnik indywidualny w zmianach językowych Leo Spitzer Janina Frentzel (tłum.) s. 83-107
Sprawa realizmu w powieści Manfred Kridl Janina Frentzel (tłum.) s. 157-176
"Theory of Literature", René Wellek, Austin Warren, London 1956, Jonathan Cape, s. X, 403, 1 nlb. : [recenzja] Janina Frentzel Austin Warren (aut. dzieła rec.) René Wellek (aut. dzieła rec.) s. 283-289