Znaleziono 10 artykułów

Roman Ingarden

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lectures on aesthetics Roman Ingarden Bogusław Lewandowski (tłum.) s. 15-37
Nauka i filozofia Roman Ingarden s. 137-150
Formy poznawania dzieła literackiego Roman Ingarden s. 163-192
"Rekolekcje" Ingardena Paweł Taranczewski Roman Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 168-173
W sprawie budowy dzieła literackiego : profesorowi Markiewiczowi w odpowiedzi Roman Ingarden s. 183-202
"Das Literarische Kunstwerk : Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft", Roman Ingarden, Halle 1931 : [recenzja] Mieczysław Giergielewicz Roman Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 260-272
"Wstęp do badań nad dziełem literackim", Manfred Kridl, Wilno 1936 : [recenzja] Roman Ingarden Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 265-271
"Forma i norma. Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycikiemu", Zygmunt Łempicki, Wilno 1973 : [recenzja] Roman Ingarden Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 271-279
"O poznawaniu dzieła literackiego", Roman Ingarden, Lwów 1937 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Roman Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 279-287
Zakończenie dyskusji z prof. Markiewiczem Roman Ingarden s. 435-438