Znaleziono 27 artykułów

Tadeusz Grabowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura braci czeskich w Polsce XVII w. Tadeusz Grabowski s. 39-71
Słowacki w okresie powstania "Lambra" Tadeusz Grabowski s. 98-118
"Piotr Skarga na tle katolickiej literatury religijnej w Polsce wieku XVI 1536-1612", Tadeusz Grabowski, Kraków 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 102-106
"Literatura Aryańska w Polsce 1560-1660", Tadeusz Grabowski, Kraków 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 125-140
Nowa nauka o literaturze Tadeusz Grabowski s. 136-147
"Wacława Potockiego Moralia (1688)", wyd. Tadeusz Grabowski, Jan Łoś, [Kraków] 1915-1918 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Ludwik Osiński i ówczesna krytyka literacka", Tadeusz Grabowski, Kraków 1901 ; "Michał Grabowski, jego pisma krytyczne i pojęcia polityczne", Tadeusz Grabowski, Kraków 1900 : [recenzja] Piotr Chmielowski Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 170-174
"Mémorial de la Légion polonaise de 1848 créée en Italie par Adam Mickiewicz", T. II-III, avec pref. et not. par Ladislas Mickiewicz, Paris 1909-1910 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Władysław Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 239-240
O bibliotece Ignacego Krasickiego Tadeusz Grabowski s. 257-260
"W kręgu Mickiewicza i Goethego", Juliusz Kleiner, Warszawa 1938 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 312-314
Stanowisko Tyszyńskiego w dziejach krytyki literackiej w Polsce Tadeusz Grabowski s. 317-344
"Zręby nowej Polski w publicystyce wielkiej emigracji", Stanisław Pigoń, "Marchołt", t. IV, 1937, nr 1 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 321
Taniec i rozmowa o nim, w której się to zamyka, skąd poszedł taniec, co są za owoce jego. A jeśliż się godzi człowiekowi krześcjańskiemu z białłemi głowami tańcować. 1563. Grodzisko w 4-ce k. 4. Erazm Gliczner Tadeusz Grabowski s. 363-367
Wyjaśnienie Tadeusz Grabowski s. 384
"Bohdan Zaleski na tułactwie 1831-1838. Życie i poezya. Kartka z dziejów emigracyi polskiej", Józef Tretiak, Kraków 1913 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Polska literatura współczesna", Cz. I-II, Antoni Potocki, Warszawa 1911 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"Cieniom Juliusz Słowackiego rycerza napowietrznej walki która się o narodowość naszą toczy - uczniowie wszechnicy lwowskiej", słowo wstępne napisał Józef Kallenbach, wyd. kierował Stanisław Wasylewski, Lwów 1909 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 402-404
"Wstęp do nauki literatury ze szczególnem uwzględnieniem literatury polskiej", Tadeusz Grabowski, Lwów 1927 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 455-463
"Mickiewicz w r. 1848", Tadeusz Grabowski, "Biblioteka Warszawska", IV, 1911 : [recenzja] Mieczysław Kalityński Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 475-476
Najnowsza literatura różnowiercza Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) Szczęsny Morawski (aut. dzieła rec.) Cyryl Studziński (aut. dzieła rec.) Ignacy Warmiński (aut. dzieła rec.) s. 497-512
Piotr Skarga jako polityk Tadeusz Grabowski s. 534-541
Wykaz Autorów Tadeusz Grabowski s. 575-578
„Początki broni palnej w Polsce (1383–1533)”, Jan Szymczak, Łódź 2004 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Jan Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 580-581
"Listy ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566-1610", wyd. i objaśnił Jan Sygański, Kraków 1912 ; "Działaność ks. Piotra Skargi T. J. na tle jego listów 1566-1610. Szkic historyczny", Jan Sygański, Kraków 1912 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) Jan Sygański (aut. dzieła rec.) s. 614-615
"Piotr Skarga w dziejach i literaturze unii brzeskiej", Józef Tretiak, Kraków 1912 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 615-617
"Juliusz Słowacki, jego żywot i dzieła na tle współczesnej epoki", T. I-II, Tadeusz Grabowski, Kraków 1909-1912 : [recenzja] Juliusz Kleiner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 631-636
"Poezya polska po roku 1863. Zarys jej rozwoju w ciągu ostatniego czterdziestolecia", Tadeusz Grabowski, Kraków 1903 : [recenzja] Piotr Chmielowski Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 697-700