Znaleziono 1 artykuł

Jan Sygański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Listy ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566-1610", wyd. i objaśnił Jan Sygański, Kraków 1912 ; "Działaność ks. Piotra Skargi T. J. na tle jego listów 1566-1610. Szkic historyczny", Jan Sygański, Kraków 1912 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) Jan Sygański (aut. dzieła rec.) s. 614-615