Znaleziono 10 artykułów

Jan Łoś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543", Jan Łoś, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 127-135
"Sebastyana Petrycego Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego 1609", wyd. Jan Łoś, Kraków 1914 : [recenzja] Aleksander Brückner Sebastian Petrycy (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 142-147
"Wacława Potockiego Moralia (1688)", wyd. Tadeusz Grabowski, Jan Łoś, [Kraków] 1915-1918 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Sielanki (1663)", Bartłomiej Zimorowic, wyd. Jan Łoś, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Bartłomiej Zimorowic (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 302-306
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rzeczy, mające związek z Polską, w "Izviestijach" Akademji Petersburskiej Jan Łoś s. 320-325
"Marcina Kromera Rozmowy Dworzanina z mnichem", wyd. Jan Łoś, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Marcin Kromer (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Istoriko-litieraturnyja izsledowanija i matieriały", T. I, cz. 1-2, Włodzimierz Peretz, Petersburg 1900 ; "Zamietki i matierały dla istorii piesni w Rossii", Włodzimierz Peretz, Petersburg 1901 ; "Matieriały k istorii apokrifa i legendy", T. I-II, Włodzimierz Peretz, Petersburg 1901 : [recenzja] Jan Łoś Włodzimierz Peretz (aut. dzieła rec.) s. 343-347
"Pamiętniki Janczara czyli Kronika turecka Konstantego z Ostrowicy napisana między r. 1496 a 1501", wyd. Jan Łoś, Kraków 1912 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi, dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera, Jana Łosia", Kraków 1914 : [recenzja] Aleksander Brückner Eugeniusz Barwiński (aut. dzieła rec.) Ludwik Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 382-385
"Kazania t. zw. Świętokrzyskie", wyd. i oprac. Jan Łoś i Władysław Semkowicz, Kraków 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Władysław Semkowicz (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 550-551