Znaleziono 3 artykuły

Eugeniusz Barwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zestawienie materiałów tyczących się powstania 1863 roku, znajdujących się w Archiwum Państwowym we Lwowie Eugeniusz Barwiński s. 374-375
Kartoteka powstańców 1863 roku opracowana na podstawie akt Archiwum Państwowego we Lwowie Eugeniusz Barwiński s. 376-378
"Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi, dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera, Jana Łosia", Kraków 1914 : [recenzja] Aleksander Brückner Eugeniusz Barwiński (aut. dzieła rec.) Ludwik Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 382-385