Znaleziono 2 artykuły

Włodzimierz Peretz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istoriko-litieraturnyja izsledowanija i matieriały", T. I, cz. 1-2, Włodzimierz Peretz, Petersburg 1900 ; "Zamietki i matierały dla istorii piesni w Rossii", Włodzimierz Peretz, Petersburg 1901 ; "Matieriały k istorii apokrifa i legendy", T. I-II, Włodzimierz Peretz, Petersburg 1901 : [recenzja] Jan Łoś Włodzimierz Peretz (aut. dzieła rec.) s. 343-347
"Ukraińskie pytanie w oświtłeniu polskoho poeta XVII wika", W. Peretz, "Zapyski nauk. Towarystwa im. Szewczenki", T. LXXI, 1906 : [recenzja] Leszek M. Dziama Włodzimierz Peretz (aut. dzieła rec.) s. 513-515