Znaleziono 4 artykuły

Leszek M. Dziama

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwie "Fortuny" Leszek M. Dziama s. 68-71
"Trzecieski (Trzycieski) Andrzej", Hieronim Łopaciński, Warszawa 1906 : [recenzja] Leszek M. Dziama Hieronim Łopaciński (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Wincenty Pol. Studyum biograficzno-krytyczne", Maurycy Mann, Kraków 1904 : [recenzja] Leszek M. Dziama Maurycy Mann (aut. dzieła rec.) s. 492-493
"Ukraińskie pytanie w oświtłeniu polskoho poeta XVII wika", W. Peretz, "Zapyski nauk. Towarystwa im. Szewczenki", T. LXXI, 1906 : [recenzja] Leszek M. Dziama Włodzimierz Peretz (aut. dzieła rec.) s. 513-515