Znaleziono 4 artykuły

Maurycy Mann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedź p. M. Manna Maurycy Mann s. 140-142
"Filologia, jej zakres i zadania", Karol Appel, "Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz.", R. VIII, 1915, z. 3 ; "Historya literatury i poetyka", Kazimierz Wóycicki, "Prace naukowe Tow. Nauk. Warsz. Wydz. I", 1914, nr 4 ; "Jedność stylowa utworu", Kazimierz Wóycicki, "Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz.", R. VII, 1914 ; "O literaturze porównawczej", Maurycy Mann, "Rok Polski", 1917 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Karol Appel (aut. dzieła rec.) Maurycy Mann (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wóycicki (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Wincenty Pol. Studyum biograficzno-krytyczne", Maurycy Mann, Kraków 1904 : [recenzja] Leszek M. Dziama Maurycy Mann (aut. dzieła rec.) s. 492-493
"Rozwój syntezy literackiej od jej początków do Gervinusa", Maurycy Mann, Kraków 1911 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Maurycy Mann (aut. dzieła rec.) s. 698-707