Znaleziono 7 artykułów

Edward Porębowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poezya polska nowego stulecia Edward Porębowicz s. 70-78
"Apulejusza "Amor i Psyche"", Maxymilian Kawczyński, "Rozpr. wydz. filol. Akad. Umiej. w Krakowie", XXXII, 1901 ; "Amor i Psyche w poezyi francuskiej. I. Partenopeus de Blois", Maxymilian Kawczyński, "Rozpr. wydz. filol. Akad. Umiej. w Krakowie", XXXIV, 1902 : [recenzja] Edward Porębowicz Maksymilian Kawczyński (aut. dzieła rec.) s. 115-124
"Dante Alighieri", Cezary Jellenta, Warszawa 1900 ; "Nowe życie", Dante Alighieri, tł. G. Ehrenberg, Warszawa 1902 : [recenzja] Edward Porębowicz Dante Alighieri (aut. dzieła rec.) Gustaw Ehrenberg (aut. dzieła rec.) Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) s. 351-357
"O komedyach Fredry", Ign. Chrzanowski, Kraków 1917 : [recenzja] Edward Porębowicz Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 358-372
Słowacki i nowa sztuka : (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studyum krytyczno-porównawcze", Ignacy Matuszewski, Warszawa 1902 : [recenzja] Edward Porębowicz Ignacy Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 499-501
Teorya średniowieczna "miłości dwornej" Edward Porębowicz s. 505-541
"Najnowsze prądy w poezyi naszej", Piotr Chmielowski, Lwów -Warszawa 1901 ; "Dramat Polski doby najnowszej", Piotr Chmielowski, Lwów 1902 : [recenzja] Edward Porębowicz Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 685-689