Znaleziono 5 artykułów

Ferdynand Hoesick

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. Studyum biograficzne", Ferdynand Hoesick, Kraków 1909 : [recenzja] Witold Bełza Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) s. 200-204
Do Sz. Redakcyi "Pamiętnika literackiego" we Lwowie Ferdynand Hoesick s. 341-343
"Sienkiewicz jako feljetonista. Zapomniane kartki z teki Litwosa : (1873-1883)", Ferdynand Hoesick, Warszawa 1902 : [recenzja] Antoni Mazanowski Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) s. 494-499
"Klaczko Julian. Rys życia i prac (1825-1904 r.)", Ferdynand Hoesick, Kraków 1904 : [recenzja] Władysław Jabłonowski Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) s. 496-498
"Juliana Klaczki Pisma polskie w układzie i z objaśnieniami Ferdynanda Hoesika", Warszawa 1902 : [recenzja] Antoni Mazanowski Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) Julian Klaczko (aut. dzieła rec.) s. 690-693