Znaleziono 30 artykułów

Franciszek Krček

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katullus jednym z wzorów Szarzyńskiego? Franciszek Krček s. 52-53
Luźne uwagi o tragedyi J. Słowackiego, zwanej "Horsztyńskim" Franciszek Krček s. 55-68
O wątku "Terakoi" słów parę Franciszek Krček s. 71-73
Uwagi nad "Bibliografią literacką czasopism polskich za rok 1901" Franciszek Krček s. 83-100
"O poezyi ludowej na Śląsku cieszyńskim", Ernest Farnik, Cieszyn 1903 : [recenzja] Franciszek Krček Ernest Farnik (aut. dzieła rec.) s. 86-87
"Najdawniejsze kolędy polskie", Stanisław Dobrzycki, "Przegląd powszechny", LXXX-LXXXI, 1903-4 : [recenzja] Franciszek Krček Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 87-89
Do życiorysu W. Reklewskiego Franciszek Krček s. 92-93
W sprawie towarzystwa, założonego w r. 1811 pod nazwą Sfinksa Franciszek Krček s. 96-97
"Bibliografia Rozmaitości, pisma dodatkowego do Gazety lwowskiej 1817-1848 i 1854-1859", Władysław Staniszewski, Lwów 1913 ; "Bibliografia Dodatku do Gazety Lwowskiej 1850-1862 i 1867-1869, Władysław Staniszewski, Lwów1913 ; "Bibliografia Dodatku miesięcznego do Gazety Lwowskiej (1872-1873) i Przewodnika naukowego i literackiego (1873-1910)", oprac. Franciszek Krček, Lwów 1914 : [recenzja] Wiktor Hahn Franciszek Krček (aut. dzieła rec.) Władysław Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 120-122
Nieznana kolenda : (Okruchy hymnologiczne III) Franciszek Krček s. 136-139
"Cywilizacya i język. Szkice z dziejów obyczajowości polskiej", Aleksander Brückner, Warszawa 1901 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Polska poezya średniowieczna", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1900 ; "Studya nad średniowiecznem piśmiennictwem polskiem", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1901 : [recenzja] Franciszek Krček Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 153-154
Tekst pełny pieśni "Maryja panno szlachetna": (Okruchy hymnologiczne. II) Franciszek Krček s. 187-218
Uwagi o rymach w "Kole rycerskiem" B. Paprockiego Franciszek Krček s. 218-223
Piosenka polska śród ludu rosyjskiego Franciszek Krček s. 269-270
"Ezopy polskie", Aleksander Brückner, Kraków 1902 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 310-314
Do "Pieśni ruskich" Franciszek Krček s. 310-311
Zagadki w życiu i w działalności literackiej S. S. Jagodyńskiego Franciszek Krček s. 348-349
"Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej", cz. II, Aleksander Brückner, Kraków 1901 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 477-479
W sprawie oryginalności "Warwasa" Rejowego Franciszek Krček s. 489-497
W sprawie wiersza 366 "Fircyka w zalotach" Zabłockiego Franciszek Krček s. 490-491
Okruchy hymnologiczne Franciszek Krček s. 497-499
""Dyalog Warwasa z Dykasem" Mikołaja Reja", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1905 ; "Warwas po Polsku", Aleksander Brückner, Kraków 1905 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 541-546
"Echo epizodu sochaczewskiego", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1905 : [recenzja] Franciszek Krček Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 546-548
"Mikuláš Rej z Nagłovic", Jorzi Polivka, Praga 1905 : [recenzja] Franciszek Krček Jorzi Polivka (aut. dzieła rec.) s. 551-553
W sprawie "Komedyi żebraczej" Franciszek Krček s. 594
Słów kilka o wydaniu "Zgody" Jana Kochanowskiego z r. 1565 Franciszek Krček s. 597-599
"Kazania sejmowe Piotra Skargi", z pierwodruku r. 1597 wyd. i przedm. poprzedził Ign. Chrzanowski, Kraków 1912 : [recenzja] Franciszek Krček Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 609-613
O rzekomym wpływie Lipsiusa na Burskiego Franciszek Krček s. 628
"Marcin Bielski. Studyum literackie", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1906 : [recenzja] Franciszek Krček Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 641-651