Znaleziono 1 artykuł

Władysław Staniszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia Rozmaitości, pisma dodatkowego do Gazety lwowskiej 1817-1848 i 1854-1859", Władysław Staniszewski, Lwów 1913 ; "Bibliografia Dodatku do Gazety Lwowskiej 1850-1862 i 1867-1869, Władysław Staniszewski, Lwów1913 ; "Bibliografia Dodatku miesięcznego do Gazety Lwowskiej (1872-1873) i Przewodnika naukowego i literackiego (1873-1910)", oprac. Franciszek Krček, Lwów 1914 : [recenzja] Wiktor Hahn Franciszek Krček (aut. dzieła rec.) Władysław Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 120-122