Znaleziono 5 artykułów

Kazimierz Brodziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Brodzińskiego Kazimierza Wspomnienia mojej młodości i inne urywki autobiograficzne", wyd. i wstępem opatrzył Józef Tretiak, Kraków 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 169
"Wspomnienia mojej młodości i inne pisma autobiograficzne", Kazimierz Brodziński, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Aleksander Łucki, Kraków [1928] ; "Mowy i pisma patriotyczne oraz O powołaniu i obowiązkach młodzieży akademickiej", Kazimierz Brodziński, oprac. Ignacy Chrzanowski, Kraków [1926] : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Poezje", tom 1: "Utwory wydane za życia poety", tom 2: "Utwory nie wydane za życia poety", Kazimierz Brodziński, opracował i wstępem poprzedził Czesław Zgorzelski, Wrocław 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, seria: „Dzieła”, pod redakcją Stanisława Pigonia, s. XLI, 1 nlb., 579, 3 nlb. + 9 ilustracji; 550, 2 nlb. + 8 ilustracji : [recenzja] Rościsław Skręt Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) s. 240-248
"Kazimierza Brodzińskiego Nieznane poezye", wyd. z rękopisów Aleksander Łucki, Kraków 1910 ; "Kazimierza Brodzińskiego Nieznane pisma prozą", wyd. z rękopisów Aleksander Łucki, Kraków 1910 ; "Młodość Kazimierza Brodzińskiego", Aleksander Łucki, Kraków 1910 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 549-556
"Pisma estetyczno-krytyczne", Kazimierz Brodziński, oprac. Aleksander Łucki, Warszawa 1934 : [recenzja] Henryk Życzyński Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 557-559