Znaleziono 19 artykułów

Mieczysław Piszczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura staropolska jako twórczość warstwy posiadającej Mieczysław Piszczkowski s. 1-12
Wizja artystyczna świata w twórczości Stanisława Trembeckiego Mieczysław Piszczkowski s. 101-118
Wieś w twórczości Słowackiego Mieczysław Piszczkowski s. 105-147
"Ziemia przemyska w twórczości Ignacego Krasickiego", Mieczysław Piszczkowski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 117
"Ignacy Krasicki. Monografia literacka", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1969 : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Ignacy Krasicki. Portret literacki", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Związki Ignacego Krasickiego z Ziemią Przemyską", Mieczysław Piszczykowski, "Ruch Literacki", R. 11 (1970), z. 6 : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Wizja artystyczna świata w twórczości Stanisława Trembeckiego", Mieczysław Piszczkowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Słowacki a literatura polskiego Oświecenia", Mieczysław Piszczkowski, "Ruch Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Jan Żabczyc i jego pisma w świetle nowych badań", Mieczysław Piszczkowski, "Ruch Literacki" nr 2 (1979) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Studia fredrowskie Stanisława Pigonia", Mieczysław Piszczkowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Wieś pańszczyźniana w literaturze polskiej (w. XV-XIX)", Mieczysław Piszczkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 258
Piśmiennictwo polskie w. XVIII w wydaniach "Bibljoteki Narodowej" Mieczysław Piszczkowski Franciszek Karpiński (aut. dzieła rec.) Jędrzej Kitowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Konarski (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Julian Niemcewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Staszic (aut. dzieła rec.) Stanisław Trembecki (aut. dzieła rec.) Franciszek Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Sofiówka i wybór poezji", Stanisław Trembecki, oprac. Władysław Jankowski, Kraków 1925 : [recenzja] Mieczysław Piszczkowski Władysław Jankowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Trembecki (aut. dzieła rec.) s. 430-433
Krasicki jako moralista Mieczysław Piszczkowski s. 489-493
"Wieś w literaturze polskiego renesansu", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1959, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rozprawy i Studia, tom 15, s. 158, 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 523-531
Ignacy Krasicki a La Rochefoucauld i La Bruyère Mieczysław Piszczkowski s. 553-569
"Pisma wszystkie", t. 1-6, „Komedie”, Aleksander Fredro, opracował Stanisław Pigoń, wstępem poprzedził Kazimierz Wyka, Warszawa 1955-1956, Wydanie krytyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Seria Pierwsza : [recenzja] Mieczysław Piszczkowski Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 659-674
"Pisma", [T. I-IV], Ignacy Matuszewski, [oprac.] Jan Muszkowski, Warszawa 1925 : [recenzja] Mieczysław Piszczkowski Ignacy Matuszewski (aut. dzieła rec.) Jan Muszkowski (aut. dzieła rec.) s. 766-769