Znaleziono 2 artykuły

Teresa Smółkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polskie słownictwo powojenne", Teresa Smółkowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Leszek Hensel Teresa Smółkowa (aut. dzieła rec.) s. 164
"Słownictwo i fleksja >>Lalki<< Bolesława Prusa. Badania statystyczne", Teresa Smółkowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Barbara Koblik Teresa Smółkowa (aut. dzieła rec.) s. 335