Znaleziono 2 artykuły

Witold Chwalewik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rudyard Kipling w swiecie dzisiejszym", Witold Chwalewik [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Witold Chwalewik (aut. dzieła rec.) s. 173
"Byron- Mickiewicz- Conrad", Witold Chwalewik, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Witold Chwalewik (aut. dzieła rec.) s. 174