Znaleziono 29 artykułów

Maria Wichowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O różnych aspektach staropolskiej biesiady w świetle relacji literackich Maria Wichowa s. 3-12
Aspekt ludyczny "Żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja Maria Wichowa s. 3-19
Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną : na przykładzie twórczości Jana Ostroroga II Maria Wichowa s. 5-18
List jako forma wypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim Maria Wichowa s. 11-26
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Małecki epizod biografii Andrzeja Frycza Modrzewskiego : przyczynek do badań dziejów "małej ojczyzny" pisarza Maria Wichowa s. 15-24
Staropolska grzeczność : o pobycie króla Władysława IV w gościnie u Stanisława Radziejowskiego w 1632 roku w świetle okolicznościowego pisma "Hospes grati animi..." Maria Wichowa s. 17-27
Traktat Diega de Estella "O wzgardzie świata i próżności jego" w przekładzie Augustyna Kochańskiego : dyskurs religijny "de contemptu mundi" : problemy komunikacji literackiej jako procesu wywierania presji na odbiorców dzieła Maria Wichowa s. 17-31
Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy Maria Wichowa s. 45-56
„Jako pamięć o przeszłości i dobrą sławę o sobie czynić” : staropolscy autorzy o upływie czasu, pielęgnowaniu tradycji i kreowaniu własnego wizerunku dla potomnych. Od Galla Anonima do Benedykta Chmielowskiego Maria Wichowa s. 45-61
Elementy biblioterapii w literaturze polskiej epok dawnych : rekonesans historyczno-literacki Maria Wichowa s. 49-66
Biografistyka w "Nowych Atenach" ks. Benedykta Chmielowskiego Maria Wichowa s. 257-258, 51-69
O nikczemności żartów i śmiechu świeckiego, czyli płacz Heraklita i śmiech Demokryta chrześcijańskiego w piśmiennictwie ascetyczno-medytacyjnym doby potrydenckiej w Polsce Maria Wichowa s. 71-89
Jana Szczęsnego Herburta "Strzała, którą Korona Polska... do dziatek swych stanu szlacheckiego wypuściła" : dzieło publicystyczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego i jego funkcje komunikacyjne w procesie odbioru Maria Wichowa s. 89-98
Sarmacki ogląd świata w "Nowych Atenach" ks. Benedykta Chmielowskiego Maria Wichowa s. 111-119
Ks. Benedykt Chmielowski : "wielki lingwista", biegły znawca i obrońca łaciny : w świetle "Nowych Aten" Maria Wichowa s. 121-132
Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego w Szwecji : Ewa Teodorowicz–Hellman, Alina Nowicka–Jeżowa, Michał Straszewicz, Maria Wichowa, Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego w Szwecji (Riksarkivet) Skoklostersamlingen, Warszawa 2006 : [recenzja] Jakub Z. Lichański Alina Nowicka–Jeżowa (aut. dzieła rec.) Michał Straszewicz (aut. dzieła rec.) Ewa Teodorowicz–Hellman (aut. dzieła rec.) Maria Wichowa (aut. dzieła rec.) s. 170-174
Piotr Skarga jako wydawca i interpretator "Bogurodzicy" Maria Wichowa s. 179-191
List Sebastiana Grabowieckiego do Jana Zamoyskiego i list Jakuba Mierskiego do Zamoyskiego ze wzmianką o Grabowieckim Maria Wichowa s. 181-191
Jerzy Starnawski (27 II 1922–9 XI 2012) Maria Wichowa s. 223-229
Inspiracje antyczne w "Odprawie posłów greckich" Jana Kochanowskiego : rekonesans badawczy Maria Wichowa s. 231-242
Stanisław Grochowski jako tłumacz hymnów kościelnych : na podstawie tomiku "Rytmy łacińskie, dziwnie sztuczne..." Maria Wichowa s. 237-250
"„Przeobrażenia” Jakuba Żebrowskiego i „Przemiany” Waleriana Otwinowskiego : dwa staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza", Maria Wichowa, Łódź 1990 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Maria Wichowa (aut. dzieła rec.) s. 244-246
„Mnie wiara jest widzeniem i za wszystkie mi z rozumu i zmysłów wywody stoi” : Rok Święty w świetle "Kazania na Miłościwe Lato abo Jubileusz" Piotra Skargi Maria Wichowa s. 291-305
    Zacytuj
  • Udostępnij
Historia w kalendarzach polskich XVIII i początku XIX wieku : literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości Maria Wichowa s. 371-378
"Siadaj i opowiadaj mi, co tam u ciebie na warsztacie" : o Profesorze Jerzym Starnawskim z profesor Marią Wichową rozmawiają Tomasz Cieślak i Michał Kuran Tomasz Cieślak Michał Kuran Maria Wichowa s. 380-400
Recepcja dzieł Justusa Lipsjusza w piśmiennictwie polskim epok dawnych Maria Wichowa Justyna Dąbkowska-Kujko (aut. dzieła rec.) s. 415-420
"Stanisław Dobrzycki- badacz literatury staropolskiej z perspektywy półwiecza", Maria Wichowa, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Adam Karpiński Maria Wichowa (aut. dzieła rec.) s. 418
Profesor Jerzy Starnawski jako badacz literatury polskiej wieku XIX Maria Wichowa s. 608-611