Znaleziono 9 artykułów

Paul de Man

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znak i symbol w "Estetyce" Hegla Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 5-21
Wywiad z Paulem de Manem przeprowadzony przez Stefano Rosso Paul de Man Stefano Rosso Artur Przybysławski (tłum.) s. 5-13
Odpowiedź Raymondowi Geussowi Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 14-23
Hegel o wzniosłości Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 24-40
Historia literatury i nowoczesność w liteturze Paul de Man Janusz Goślicki (tłum.) s. 121-140
"Autobiografia jako od-twarzanie", Paul de Man, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Paul de Man (aut. dzieła rec.) s. 228
Semiologia a retoryka Paul de Man Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 269-284
Struktura intencjonalna obrazu romantycznego Paul de Man Alberta Labuda (tłum.) s. 307-319
Autobiografia jako od-twarzanie Paul de Man Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 307-318