Znaleziono 19 artykułów

Inga Iwasiów

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu Inga Iwasiów s. 7-11
Gatunki i konfesje w badaniach "gender" Inga Iwasiów s. 41-55
Osoba w dyskursie feministycznym Inga Iwasiów s. 49-63
Słownik nieświadomości : sny literackie po psychoanalizie Inga Iwasiów s. 55-83
„Niosło ją to, że stała u boku” : o genderowym modelowaniu biografii artystek Inga Iwasiów s. 63-74
We wspólnym piekle Inga Iwasiów s. 81-96
Negocjacje w sprawie literatury Inga Iwasiów s. 84-90
Siostry : szkic o prozie (młodej) kobiet Inga Iwasiów s. 84-100
„Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością” Agnieszka Graff Inga Iwasiów s. 93-100
Komu podręcznik? Inga Iwasiów s. 102-113
Domknięcie, asceza Inga Iwasiów s. 119-124
    Zacytuj
  • Udostępnij
Auto Małgorzata Czermińska Inga Iwasiów Dorota Kołodziejczyk Jerzy Madejski s. 125-132
Miejsce dla kaskaderki życia Inga Iwasiów s. 131-136
Apetyt na eksces Inga Iwasiów s. 156-161
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Poetyka bez granic", pod red. Włodzimierza Boleckiego i Wojciecha Tomasika, indeks oprac. Romualda Truszkowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Inga Iwasiów Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) Romualda Truszkowska (aut. dzieła rec.) s. 185-190
I Faustyna umrze... : o twórczości Krystyny Kofty Inga Iwasiów s. 196-211
"Rozgrywanie światów : formy perswazji w kulturze współczesnej", pod red. Ingi Iwasiów i Jerzego Madejskiego, wydanie I, Szczecin 1994 : [recenzja] Zbigniew Kloch Inga Iwasiów (aut. dzieła rec.) Jerzy Madejski (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"Świat według Tyrmanda : przewodnik o utworach fabularnych", Jolanta Pasterska, Rzeszów 2000; "Opowieść o milczeniu : o prozie Leopolda Tyrmanda", Inga Iwasiów, Szczecin 2000 : [recenzja] Tomasz M. Głogowski Inga Iwasiów (aut. dzieła rec.) Jolanta Pasterska (aut. dzieła rec.) s. 240-243
Czym jest dziś czytanie literatury? : ankieta Inga Iwasiów s. 377-379