Znaleziono 13 artykułów

Krystyna Tokarzówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja naukowa Instytutu Badań Literackich PAN "Henryk Sienkiewicz - twórczość i recepcja światowa" Krystyna Tokarzówna Teresa Tyszkiewicz s. 26-33
"Bez cenzury. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia", Jerzy Kandziora, Zyta Szymańska, Krystyna Tokarzówna, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Kandziora (aut. dzieła rec.) Zyta Szymańska (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 137-138
Nieznana korespondencja Bolesława Prusa s. 143-156
"Luźne słoneczne ogniwa (Maria Konopnicka i Bolesław Prus)", Krystyna Tokarzówna [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 196
"Młodość Bolesława Prusa", Krystyna Tokarzówna, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 261
Henryk Sienkiewicz - twórczość i recepcja światowa : sesja naukowa Instytutu Badań Literackich PAN (Warszawa, 17-19 listopada 1966) Krystyna Tokarzówna Teresa Tyszkiewicz s. 267-282
"Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Wiedzy o Warszawie, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, ss. 272 : [recenzja] Krystyna Tokarzówna Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 312-316
Jeszcze o metryce i biografii Prusa Mieczysława Romankówna Krystyna Tokarzówna s. 312-316
"Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 894, 2 nlb. + 37 wklejek ilustr., 3 wklejki z tablicami : [recenzja] Władysław Słodkowski Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 327-335
"Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 894, 2 nlb. + 37 wklejek ilustr., 3 wklejki z tablicami : [recenzja] Tadeusz Kłak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 335-343
"Polska bibliografia literacka", za rok 1966, opracował zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor naukowy Jadwiga Czachowska, redaktor tomu Teresa Tyszkiewicz, zespół autorski: Janina Formanowicz, Barbara Karelusówna, Teresa Kwiekowa, Maria Krystyna Maciejewska, Ewa Mendelska, Krystyna Marek-Schöneichowa, Kornel Szymanowski, Krystyna Tokarzówna, Teresa Tyszkiewicz, Krystyna Witkowska, Ewa Ziomkowa, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. XXXII, 882 : [recenzja] Henryk Sawoniak Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Janina Formanowicz (aut. dzieła rec.) Barbara Karelusówna (aut. dzieła rec.) Teresa Kwiekowa (aut. dzieła rec.) Maria Krystyna Maciejewska (aut. dzieła rec.) Krystyna Marek-Schöneichowa (aut. dzieła rec.) Ewa Mendelska (aut. dzieła rec.) Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Witkowska (aut. dzieła rec.) Ewa Ziomkowa (aut. dzieła rec.) s. 408-413
Stefan Vrtel-Wierczyński (26 grudnia 1886 - 3 lutego 1963) [nekrolog] Krystyna Tokarzówna s. 557-564
"Wspomnienia o Bolesławie Prusie", zebrał i opracował Stanisław Fita, redaktor naukowy Zygmunt Szweykowski, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 300 +6 wklejek ilustr. : [recenzja] Krystyna Tokarzówna Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 619-625